Budoucnost pro učitele.
Učitelé pro budoucnost.

Pomáháme učitelům být víc slyšet.

Jsme Učitelská platforma!

Vzdělávání je nejlepší investice do naší budoucnosti.

„Pojďme si konečně jako společnost říct, že nám za to naše děti stojí a že vzdělávání měnit chceme.“
Záleží nám na zlepšení kvality vzdělávání a podmínek pro vykonávání učitelské profese.
Aktivně iniciujeme diskuzi a spolupráci podporující systematické změny v systému vzdělávání ČR.
Vystupujeme proti nerovnostem ve vzdělávání, podporujeme inkluzi. Osobnostní rozvoj žáků je pro nás důležitější než známky či předměty, které učíme.“

Petra Mazancová
předsedkyně Učitelské platformy

Naše vize

Vzdělávání je nejlepší investice do naší budoucnosti

Naší prioritou je vzdělávat a vychovávat své žáky/studenty s hodnotami a kompetencemi pro celoživotní vzdělávání. 

Tvorba dlouhodobé a systematické národní vzdělávací strategie

Aktivně iniciujeme diskuzi a spolupráci podporující systematické změny v systému vzdělávání ČR. Dlouhodová národní vzdělávací strategie je potřeba.

Zlepšení kvality vzdělávání a podmínek pro vykonávání učitelské profese

Poskytujeme vhled z učitelské praxe v dialogu o koncepčních otázkách a problémech v oblasti vzdělávání, motivace a odměňování učitelů. 

Rovné šance pro všechny děti

Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na aktivní profesní, občanský i osobní život v demokratické společnosti 21. století.

Členství

Přidejte se k nám

Záleží vám na směřování školství a učitelské profese? Přidejte se k nám a buďte slyšet. Nemáme vždy stejný názor, ale jsme parta učitelek a učitelů spojená společnými hodnotami. 

Výhody členství
  • Možnost podílet se na směřování celé naší agendy, ovlivňovat legislativu pro školy a názor učitelského terénu.
  • Možnost bezplatné právní pomoci pro učitele i ředitele.
  • Účastnit se webinářů od nejlepších učitelů a ředitelů a zvyšovat tak svou profesionalitu. 
  • Řešit svoje problémy s výukou v uzavřeném bezpečném prostředí, kde vám radí ti nejzkušenější.

Podpořte nás

Líbí se vám, co děláme? Podpořit nás můžete finančně, přispěním do diskuze a také svými schopnostmi – ať už to je organizace webinářů nebo specifické schopnosti, které přispějí k fungování našeho spolku.

Učitelská platforma logo
Skupina Učitelé+

Skupina Učitelé + je největší českou profesní FB skupinou, kde si přes 24 tisíc učitelek a učitelů vyměňují zkušenosti.

Přejít do skupiny

2017

rok založení

1 700+

členů Učitelské Platformy

26 000+

členů FB skupiny Učitelé+

Naše aktivity

září 2019

Přepracování vyhlášky o inkluzi

Bleskově jsme zareagovali na utajeně publikovanou novelu vyhlášky č. 27 o omezení inkluze. Naši členové z řad ředitelů konzultovali dopady vyhlášky na školský terén se zástupci školského výboru a úspěšně apelovali na její nepřijetí.

Společnými silami jsme zvládli zastavit novelizaci vyhlášky 27. Vyučující, kteří pracují s dětmi využívajícími podpůrná opatření, tak nepřijdou o své asistenty.


2018 – leden 2021

Uvolnění Zákona o pedagogických pracovnících

Tři roky jsme vedli intenzivní přesvědčovací kampaň napříč členy vzdělávacích výborů Poslanecké sněmovny a Senátu ČR s cílem uvolnit učitelskou profesi i pro lidi s VŠ, kteří by si pedagogické vzdělání dodělali do tří let. Součástí zákona je i nastavení učitelských platů na 130 % průměrné mzdy.

Seminář pro poslance a senátory o dopadech tehdejšího zákona a následné pravidelné konzultace k uvolnění profese.


2020

Pořad Profesní interpelace

Spustili jsme pravidelný pořad Profesní interpelace, v němž významné osobnosti vzdělávací politiky odpovídají na otázky učitelů.

Hostem byl: ministr školství Robert Plaga, ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, předseda Výboru pro vzdělávání senátu ČR prof. Jiří Drahoš, ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR Jaroslav Fidrmuc, šéf školských odborů František Dobšík, sociolog Daniel Prokop a další.

Sledovat Profesní interpelace můžete na Facebooku a YouTube. Otázky pro naše hosty můžete pokládat ve skupině Učitelé+.

Sledujte nás na Twitteru, Facebooku, Instagramu a Youtube

Učitelská platforma na sítích

Proč Učitelská platforma?

Partnerské organizace:
Podporují nás:
Nadace Blíž k Sobě