Pro členy

Stránku připravujeme.

Zápisy z členských schůzí:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2024:

Členský příspěvek byl pro rok 2024 členskou schůzí schválen ve výši 100 Kč měsíčně, tedy 1200 Kč ročně.
Je možné uhradit celou částku najednou, nebo nastavit trvalý příkaz ve výši 100 Kč měsíčně.
Pro oba typy plateb použijte, prosím, platební údaje uvedené níže, popř. využijte přiložený QR kód.
Variabilní symbol je vaše členské číslo, pokud jej neznáte pište na: valerie.mazancova@ucitelskaplatforma.cz