Učitelská platforma

Budoucnost pro učitele. Učitelé pro budoucnost.

Home Přidejte se

Členství v UP by Vás mohlo naplňovat, pokud:

 

 •  • Jste nepřestali doufat, že změna vzdělávacího systému je možná a v budoucnosti vidíte hlavně prostor pro jeho zlepšování.
 •  • Lidská práva, demokracie a respekt k odlišnostem jsou pro vás základním životním postojem.
 •  • Žáci jsou pro vás důležitější než předmět, který učíte. Všestranný rozvoj dětí je pro vás důležitější než známky
 •  • Považujete za důležité odstraňovat nerovnosti ve vzdělávání.
 •  • Podporujete společné vzdělávání a přejete si, aby školy měly dostatek financí na jeho smysluplné naplnění.
 •  • Nepovažujete neziskový sektor za zlo, ale za partnera, který může pomáhat při vzdělávání dětí.
 •  • Je pro vás zásadní kvalita učitele spíše než jeho diplom.
 •  • Vnímáte, že učitel by se měl stále učit a umět reagovat na měnící se svět.
 •  • Věříte v to, že ředitelé jsou lídři vzdělávacího procesu ve školách a měli by mít dostatečnou autonomii v řízení školy.
 •  • Řešíte demokratickou kulturu ve školách – respektujete názory žáků a podporujete školní parlamenty.
 •  • Podporujete diverzitu ve vzdělávání – soukromé či církevní školy nebo homeschooling a komunitní vzdělávání.

 

Nejsme snílci ani teoretici. Za necelé tři roky jsme získali respekt všech významných aktérů ve vzdělávání, komunikujeme s ministerstvem školství, připomínkujeme vzdělávací programy politických stran, vyjadřujeme se ke školní legislativě a velmi dobře se nám daří prostřednictvím médií kultivovat diskusi o vzdělávání ve veřejném prostoru.

 

Jsme členem Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV), úzce spolupracujeme s Česká středoškolská unie či iniciativou Otevřeno, která usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách. Naši práci i názory vidíte v FB skupině Učitelé +.

 

Propojujeme tisíce aktivních učitelů, aby jim jejich práce dávala smysl, bavila je a aby zažili při své práci úspěch. Spojujeme učitelky a učitele z mateřinek, základek, odborných škol, učilišť i gymplů a snažíme se najít konsenzus, který vždy vede k tomu, aby žáci ve školách získávali co nejlepší vzdělání.

 

Přidejte se, jste-li:

 

 •  • učitelka či učitel s pracovně-právním vztahem se školským zařízením v rozsahu alespoň jedné hodiny výuky týdně v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ,
 •  • studentka/student pedagogické fakulty či učitelských oborů na nepedagogických fakultách. Pokud ještě studujete a učíte, registrujte se jako učitel/ka.

Studenti učitelských oborů, pokud neučí, nemají aktivní volební právo. Chceme však, aby měli možnost ovlivnit výkon své profese již během doby, kdy se na ni připravují.

 

Členstvím získáte:

 

 •  • Možnost ovlivňovat postoje a jednání vedení Učitelské platformy.
 •  • Možnost se vyjadřovat ke změnám, které se týkají kvality a výkonu učitelské profese.
 •  • Aktivně se podílet na činnosti Učitelské platformy.
 •  • Veřejnosti prostřednictvím médií sdělovat náplň a podmínky učitelské profese či váš názor na vzdělávací oblast.

Pokud podporujete cíle Učitelské platformy, ale nejste aktivní učitelkou či učitelem, můžete se stát registrovaným příznivcem. Získáte všechny informaci o dění v Učitelské platformě, výsledcích jednání i činnosti.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial