Stránka je momentálně v procesu výroby

Pracovní skupiny

Václav Fiala

vaclav.fiala@ucitelskaplatforma.cz

Projekt je zaměřený na podporu učitelů při tvorbě školního vzdělávacího programu a to s ohledem na změny, které nás potkaly již v roce 2008 (a stále nejsou v pedagogické komunitě příliš ukotveny) a také s ohledem na právě probíhající revize rámcových vzdělávacích programů.

Více informací o projektu

Cílem je formou veřejných debat a mentoringu šířit povědomí o možnostech, které RVP nabízí a vyvrátit některé mýty, které kolem RVP/ŠVP mezi učiteli kolují. Výsledkem této činnosti bude také volně stažitelná publikace, která poskytne přehledný systém kurikulárních úprav a změn, které nastaly v předchozích letech. Důraz bude kladen především na změnu cíle vzdělávání, tedy z obsahového ke kompetenčnímu. Popsány budou možnosti, který tento systém poskytuje školám směrem k větší autonomii v profilaci školy. Stěžejním námětem však budou jednotlivé mýty a nepřesnosti, které kolem RVP respektive ŠVP v pedagogické veřejnosti kolují a jejich vyvrácení. Součástí budou i praktické ukázky přímo z terénu, jak si různé školy poradily s nastavením svého ŠVP tak, aby naplnily zákonem danou povinnost a zároveň zohlednily směřování školy. K takové ukázce bude patřit např. integrace přírodovědných předmětů, volitelné předměty, navýšení dotace pro klíčové předměty (např. cizí jazyky) apod. Publikace (respektive celý projekt) si klade za cíl poskytnout učitelům a vedoucím pracovníkům ve školství ucelený přehled a návod, jak mohou s kurikulem pracovat.

Dana Ticháčková

dana.tichackova@ucitelskaplatforma.cz

Zastoupení Učitelské platformy ve SKAV

Dagmar Škorpíková

skorpikova@zatlanka.cz

Podpůrná skupina se schází každou středu od 19:00. Chcete se přidat? Ozvěte se!

Zuzana Terry

zuzana.terry@ucitelskaplatforma.cz

Naším cílem je revize Etického kodexu učitelů a učitelek pro 21. století. Kodexu, který bude rezonovat jak mezi učitelkami a učiteli, tak mezi jejich žactvem a studentstvem:

 • nastolovat a případně moderovat debatu o etickém prostředí ve škole
 • sepsat etický kodex, který bude rezonovat s lidmi ve škole a bude odpovídat etickým požadavkům dnešní doby

Více informací o projektu

Činnosti: 

 • otevírání zásadních školních etických témat 
 • články na vybraná témata Etického kodexu učitelů a učitelek, debaty na tato témata
 • spolupráce s dalšími organizacemi v otevírání témat etického prostředí ve škole
 • moderování komunikace a vyjadřování se k etickým tématům ve škole

Výstupy:

 • Etický kodex učitelek a učitelů
 • články s etickou tématikou
 • snaha o znovuotevření diskuze o potřebě Etického kodexu ve veřejném prostoru

Klára Koubská

klara.koubska@gmail.com

Lenka Iserová

lenka.iserova@ucitelskaplatforma.cz

Skupina pro učitele/učitelky a ředitele/ředitelky z MŠ

Pracovní skupiny

ŠVP

Václav
Fiala

vaclav.fiala@ucitelskaplatforma.cz

Informace

Projekt je zaměřený na podporu učitelů při tvorbě školního vzdělávacího programu a to s ohledem na změny, které nás potkaly již v roce 2008 (a stále nejsou v pedagogické komunitě příliš ukotveny) a také s ohledem na právě probíhající revize rámcových vzdělávacích programů.

Cílem je formou veřejných debat a mentoringu šířit povědomí o možnostech, které RVP nabízí a vyvrátit některé mýty, které kolem RVP/ŠVP mezi učiteli kolují. Výsledkem této činnosti bude také volně stažitelná publikace, která poskytne přehledný systém kurikulárních úprav a změn, které nastaly v předchozích letech. Důraz bude kladen především na změnu cíle vzdělávání, tedy z obsahového ke kompetenčnímu. Popsány budou možnosti, který tento systém poskytuje školám směrem k větší autonomii v profilaci školy. Stěžejním námětem však budou jednotlivé mýty a nepřesnosti, které kolem RVP respektive ŠVP v pedagogické veřejnosti kolují a jejich vyvrácení. Součástí budou i praktické ukázky přímo z terénu, jak si různé školy poradily s nastavením svého ŠVP tak, aby naplnily zákonem danou povinnost a zároveň zohlednily směřování školy. K takové ukázce bude patřit např.

SKAV

Dana Ticháčková

dana.tichackova@ucitelskaplatforma.cz

Informace

Zastoupení Učitelské platformy ve SKAV.

Provázející učitelé

Dagmar Škorpíková

skorpikova@zatlanka.cz

Informace

Podpůrná skupina se schází každou středu od 19:00. Chcete se přidat? Ozvěte se!

Začínající učitelé

Klára Koubská

klara.koubska@gmail.com

Informace

Projekt je zaměřený na podporu učitelů při tvorbě školního vzdělávacího programu a to s ohledem na změny, které nás potkaly již v roce 2008 (a stále nejsou v pedagogické komunitě příliš ukotveny) a také s ohledem na právě probíhající revize rámcových vzdělávacích programů.

Cílem je formou veřejných debat a mentoringu šířit povědomí o možnostech, které RVP nabízí a vyvrátit některé mýty, které kolem RVP/ŠVP mezi učiteli kolují. Výsledkem této činnosti bude také volně stažitelná publikace, která poskytne přehledný systém kurikulárních úprav a změn, které nastaly v předchozích letech. Důraz bude kladen především na změnu cíle vzdělávání, tedy z obsahového ke kompetenčnímu. Popsány budou možnosti, který tento systém poskytuje školám směrem k větší autonomii v profilaci školy. Stěžejním námětem však budou jednotlivé mýty a nepřesnosti, které kolem RVP respektive ŠVP v pedagogické veřejnosti kolují a jejich vyvrácení. Součástí budou i praktické ukázky přímo z terénu, jak si různé školy poradily s nastavením svého ŠVP tak, aby naplnily zákonem danou povinnost a zároveň zohlednily směřování školy. K takové ukázce bude patřit např.

Dana Ticháčková

dana.tichackova@ucitelskaplatforma.cz

Informace

Skupina pro učitele/učitelky a ředitele/ředitelky z MŠ

Etický kodex učitele

Zuzana Terry

zuzana.terry@ucitelskaplatforma.cz

Informace

Naším cílem je revize Etického kodexu učitelů a učitelek pro 21. století. Kodexu, který bude rezonovat jak mezi učitelkami a učiteli, tak mezi jejich žactvem a studentstvem:

 • nastolovat a případně moderovat debatu o etickém prostředí ve škole
 • sepsat etický kodex, který bude rezonovat s lidmi ve škole a bude odpovídat etickým požadavkům dnešní doby

Činnosti: 

 • otevírání zásadních školních etických témat 
 • články na vybraná témata Etického kodexu učitelů a učitelek, debaty na tato témata
 • spolupráce s dalšími organizacemi v otevírání témat etického prostředí ve škole
 • moderování komunikace a vyjadřování se k etickým tématům ve škole

Výstupy:

 • Etický kodex učitelek a učitelů
 • články s etickou tématikou
 • snaha o znovuotevření diskuze o potřebě Etického kodexu ve veřejném prostoru

Regionální skupiny

Královéhradecký kraj

Magda Olívková

magdalena.olivkova@ucitelskaplatforma.cz

Jihomoravský kraj

Eva
Vítková

eva.vitkova@ucitelskaplatforma.cz

Moravskoslezský kraj

Bára Bitomská

barbora.bitomska@ucitelskaplatforma.cz

Jihočeský kraj

Monika Vacková

magdalena.olivkova@ucitelskaplatforma.cz

Plzeňský kraj

Monika Smetanová

monika.smetanova@ucitelskaplatforma.cz

Střední článek

Petra Mazancová

petra.mazancova@ucitelskaplatforma.cz

Wellbeing

Zuzana Libánská

zuzana.libanska@kamenka-celakovice.cz