Zásady zpracování osobních údajů spolku Učitelská platforma, z. s.  

Vážení,

na tomto místě si Vás dovolujeme informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR.

  1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Při registraci členů spolku Učitelská platforma, z. s.(dále jen „spolek“) a správě údajů o nich, organizaci letní školy spolku pro členy spolku, správě webu Učitelská poradna, dotazů a údajů tazatelů a správě webu spolku jsme správcem osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat na: Učitelská platforma, z.s., Husníkova 2087/24, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 06616275

Tel.: +420 608 448 978

E-mail: info@ucitelskaplatforma.cz

ID datové schránky: 743jikh

Nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, v současnosti pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

  • Proč zpracováváme Vaše osobní údaje? Jaký je právní základ jejich zpracování?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli řádně vykonávat svou činnost, tedy přispívat ke zdokonalení výuky na všech typech škol a zlepšovat podmínky pro výkon profese učitele v České republice. Vaše osobní údaje zpracováváme v různých oblastech a při různých činnostech, přičemž pro jejich zpracování máme různé právní důvody.

Konkrétně zpracováváme údaje při registraci členů spolku a správě údajů o nich. Jedná se o údaje uvedené registračním formuláři. Člen spolku vyplňuje registrační formulář a uvádí v něm svoje osobní údaje. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni posoudit, zda zájemce splňuje podmínky pro vznik členství, ani bychom nebyli schopni řádně naše členy evidovat. Osobní údaje členů spolku tak zpracováváme, abychom splnili naše zákonné povinnosti, zejména ty vyplývající z občanského zákoníku.

Dále zpracováváme osobní údaje, abychom mohli organizovat letní školu Učitelské platformy pro naše členy. My se zavazujeme pro člena uspořádat letní školu a člen se zaváže za svou účast na letní škole zaplatit smluvenou cenu. V tomto případě zpracováváme osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvu o mezi členem spolku a spolkem samotným. Právním důvodem zpracování je tedy v tomto případě smlouva.

Osobní údaje zpracováváme také při provozu webu Učitelská poradna (www.ucitelskaporadna.cz) a zpracovávání příchozích dotazů. Tazatel položí dotaz a zanechá svůj email, administrátor dotaz přepošle na mentora a ten odešle odpověď zpět administrátorovi a ten tazateli. Někdy se mentoři spojí s tazatelem i telefonicky. Právním důvodem pro zpracování těchto údajů je souhlas subjektu údajů, resp. bezúplatná smlouva mezi námi a tazatelem.

Ze spolkových akcí pořizujeme fotografie a informujeme o naší činnosti veřejnost na webových stránkách nebo/a sociálních sítích. K tomu však vyjma ilustračních fotografií potřebujeme Váš souhlas.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i prostřednictvím našich webových stránek pomocí „technických cookies“, které jsou nezbytné pro vlastní provoz webových stránek. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.

  • Komu předáváme osobní údaje?

Osobní údaje předáváme třetím subjektům na základě uzavřených smluv v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti. Jedná se například o předání informace ubytovateli na letní škole, mentorům, kteří odpovídají na dotazy v Učitelské poradně nebo osobám, které pro nás zajišťují některé další služby.

Využíváme též nástroje, jejichž poskytovatelé se nacházejí ve třetích zemích. Níže přehledně uvádíme, které nástroje používáme a komu osobní údaje do třetích zemí předáváme:

Osobní údaje, které zpracovávámeÚčel zpracování/Právní důvod zpracováníSpolečnost a země předáníVyužitý prostředek
Registrace členů spolkuRegistrace členů spolkuGoogle Inc. – USARegistrační formulář
Informace o činnosti spolku, fotografie, jméno a příjmení,Informace o činnosti spolku/spolkový Facebook – oprávněný zájem správce či souhlasMeta Platforms, Inc.- USAFacebook
Informace o činnosti spolku, fotografie, jméno a příjmení,Informace o činnosti spolku/spolkový Instagram – oprávněný zájem správce či souhlasMeta Platforms, Inc. – USAInstagram
Informace o činnosti spolku, fotografie, jméno a příjmení,Informace o činnosti spolku/spolkový LinkedIn – oprávněný zájem správce či souhlasMicrosoft – USALinkedIn
Informace o činnosti spolku, fotografie, jméno a příjmení,Informace o činnosti spolku/spolkový X – oprávněný zájem správce či souhlasX Corp. – USAX

Tyto údaje jsou předávány do USA na základě standardních smluvních doložek.

  • Jaká máte vůči nám práva z GDPR?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům;
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Dále můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Doporučujeme však, abyste Vaše podněty a připomínky nejprve řešili s námi.

  • V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.