Den mediálního vzdělávání

14. února 2024
9:00-16:30
Kampus UJEP, Ústí nad Labem

Nahlédněte do digitální budoucnosti

načerpejte inspiraci do vlastní výuky


Jak Den mediálního vzdělávání probíhá?

Startujeme panelovou diskusí v aule. Poté se účastnící v průběhu dne zúčastní 3 workshopů vlastního výběru. Workshopy jsou zaměřeny na aktuální témata, která hýbou světem mediálního vzdělávání a současně mají i praktický přesah do výuky. Inspiraci, kterou načerpáte, můžete ihned aplikovat i ve svých hodinách. Jednoho workshopu se účastní maximálně 25 učitelů. Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování programu. Na závěr se sejdeme ke společné reflexi.

Registrace a panelová diskuze bude probíhat v budově MFC Auly (červená aula). Zbytek programu bude probíhat v budově PF (budova u vily).

Proč se zúčastnit?

Čeká vás den nabitý inspirací do vlastní výuky. Vyberete si z 12 praktických workshopů. Setkáte se se stejně naladěnými kolegyněmi a kolegy. Společně vytvoříme bezpečné prostředí pro sdílení.

Jaká je cena?

Cena za jednoho účastníka je 600 Kč díky partnerské podpoře NPI a Pedagogické fakulty UJEP. V ceně je zahrnuta panelová diskuze, 3 workshopy dle vlastního výběru, závěrečné setkání a ranní a odpolední coffee break. Účastnický poplatek lze platit ze šablon.

Oběd není zahrnut v ceně, ale lze si jej přikoupit v menze UJEP za cenu 170 Kč. Pokud o oběd máte zájem, prosím objednejte si ho přímo v přihlášce. Lze mít i vegetariánskou nebo bezlepkovou verzi.

Jak se přihlásit?

Kapacita byla zcela naplněna. Děkujeme za váš zájem.

Program

9:00-10:00
Panelová diskuse na téma: Co potřebují učitelé, aby mohli lépe mediálně vzdělávat

hosté: Karel Strachota (JSNS), Jana Linhartová (Krajská knihovna Ústeckého kraje), Petra Mazancová (předsedkyně Učitelské platformy), Markéta Pastorová (NPI ČR)

10.30-11.40
Workshopy 1.blok

Gymnázium Chomutov: Varianty plánování, čtení (textu i obrazu) a zacházení s pamětí v hodinách výuky dějinami

Vučující chomutovského gymnázia a oborové didaktiky dějepisu na FF UJEP Josef Märc ukáže, jak lze propojit dějepis s očekávanými cíli mediální výchovy. Příspěvek se soustředí na reflexi výuky, ve které se žáci stávají aktivní součástí ročního plánování a zároveň na základě probrané látky vytvářejí (relevantnější) hypotézy k tezi “Španělé porážejí vládu Aztéků (1521)”.


ZŠ Trmice: Role AI ve výuce a v její přípravě

Vyučující ZŠ Trmice Martin Kuneš ukáže, jak lze využívat AI v mediální výchově a jak si z této technologie vytvořit osobního asistenta pro generování textů a obrázků. Pojďme sdílet své zkušenosti s AI a čerpat novinky z této oblasti.


Fak(e)ticky: Kognitivní zkreslení a manipulace

Budeme hovořit o několika manipulativních technikách a o tom, jak lze využít zkratek našeho mozku. Ukážeme si rizika, kde se nejčastěji vyskytují, a zároveň jak jim předejít. Také se dozvíme, co jsou to argumentační fauly. Nejdůležitější částí bude začlenění tohoto tématu do výuky a příprava několika hodin. K dispozici budou také materiály, které lze ihned využít ve výuce.


Městská knihovna Litvínov: TVvTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem

Představovanou lekcí je program TVvTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem. Zde si na příkladu jednoho z kanálů odpadní tvorby TvTwixx ukazujeme, jak je jednoduché na internetu velmi uvěřitelně lhát a šířit hlouposti. Během lekce hledáme chyby ve videu a usvědčujeme tvůrce z podvodu. Dotkneme se i témat reklamy a clickbaitu.

12.40-13.50
Workshopy 2. blok

Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany: Informační chudoba (jako úvodní téma do informačního a mediálního vzdělávání)

Jedním z hlavních cílů informačního a mediálního vzdělávání je boj proti tzv. informační chudobě, která může mít v moderní společnosti zcela zásadní vliv na kvalitu života. Vyučující Karla Peksová se bude v rámci workshopu věnovat informační chudobě, resp. jejímu snižování, ne zcela jako cíli vzdělávání, ale jako vzdělávacímu obsahu – tématu, které může žákům otevřít problematiku informací a médií a zvýšit citlivost vůči důležitosti rozvíjení informační a mediální gramotnosti. Ukážeme si možnosti, jak toto téma didakticky zpracovat na střední škole a vyzkoušíme si aktivity, jejichž cílem je lépe porozumět informační potřebě či faktorům ovlivňujícím přístup k informacím.


Zvolsi.info: Informační gramotnost – prakticky ve výuce

Na workshopu se podíváme na praktické tipy, jak zařadit mediální a informační gramotnost do výuky. Od ověřování zdrojů přes kritické myšlení až po triky, jak si nastavit zdravý vztah s telefonem a se sociálními sítěmi.


JSNS: Uvědomělé působení na sociálních sítích – proč a jak tiká TikTok?

Rádi bychom vám představili novou audiovizuální lekci o TikToku. Nepoužíváte TikTok? Nejste sami, ale mezi vašimi žáky je jistě populární. Pojďte s námi proniknout a lépe porozumět této oblíbené sociální síti a s ní spojeným rizikům. Otevřeme například témata spojená se sdílením osobních údajů, jejich zabezpečení či fungování a dopady algoritmů na uživatele. Cílem je vést žáky k více uvědomělému působení na sociálních sítích a seznámit je s příčinami návykovosti sociální sítě TikTok.


Městská knihovna v Praze: Jak zapojit mediální vzdělávání do výuky?

Vyzkoušíme společně přidat mediální vzdělávání jako průřezové téma do výuky. Zároveň se také podíváme, jak nám s tím pomůže umělá inteligence – na co se dá využít v přípravách na hodinu a na co naopak (zatím) nestačí.

14.10-15.20
Workshopy 3. blok

NYU Prague: Reklama a etnické stereotypy

Vyučující na New York University Prague Salim Murad se v úvodu workshopu bude zabývat tím, jakou roli hrají fotografie, vizuálno v našem světě a jak jsme „učeni“ číst vizuální sdělení. Jako v laboratoři budeme analyzovat „důkazy“, které nám vizuální záznam předkládá, a kulturní významy, které těmto „důkazům“ přiřazuje naše mysl (kultura, společnost). Na příkladech budeme diskutovat, zda jsou obrazová sdělení univerzálně pochopitelná a jimi sdílená poselství ahistorická. Následně se zamyslíme nad minulostí i současností možností zneužití stereotypních obrazů „těch druhých“ v politické propagandě i v současném světě reklamy.


AI dětem: Role umělé inteligence na sociálních sítích

Jsou to doporučovací systémy, které často přivádějí nás a naše děti na sociální sítě. Jaká jsou jejich pozitiva a negativa, otevřeme na workshopu formou diskuze a práce s pracovními listy. V obecné rovině se zaměříme na modely fungování sociálních sítí a budeme definovat různé typy uživatelského chování. Podrobněji rozebereme sociální síť TikTok. A v neposlední řadě vyzkoušíme metodický materiál, který otevírá téma vlivu jazykových modelů (jako např. ChatGPT) na formu a efektivitu propagandy.


Fakescape: Edukativní hra Zachraňte prázdniny

Cílem edukativní hry Zachraňte prázdniny je seznámit hráče s problematikou fake news, dezinformací a kritického myšlení, a to formou hravého workshopu. Hráči si v roli novinářů vyzkoušejí vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách a budou se snažit rozpoznat hoax od ověřené zprávy. Při řešení úkolů rovněž trénují pozorné čtení a kritické porozumění textu.


Centrum současného umění DOX: Digitální budoucnost

V rámci workshopu si ukážeme, jak pracovat s interaktivní výstavou What the Future Wants? / Kam směřuje budoucnost? Výstava je zaměřená na mladé lidi a představuje různé pohledy na technologie – od osobních přes politické až po planetární. Jak technologie ovlivňují naši pozornost, naše data, práva, společnost a životní prostředíí. Tato interaktivní výstava je příležitostí pro mladé lidi, aby se zastavili a zamysleli nad tím, co to znamená vyrůstat v digitálním světě, aby si položili zásadní otázky týkající se technologií, aby si uvědomili, co chtějí zachovat a co chtějí změnit ve své digitální budoucnosti.

Kontakt

Adéla Filipová
adela.filipova@ucitelskaplatforma.cz