Učitelé: Učitelům brát a provozním dávat, radí vláda ředitelům škol

V úterý 13. února proběhlo jednání odborů a některých školských asociací se zástupci vlády pod vedením premiéra Petra Fialy a ministra školství Mikuláše Beka. Více než hodinové jednání se sice odehrálo ve věcném a konstruktivním duchu, skutečné podpory se ale české školy a jejich pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci opět nedočkali.

Vláda hovoří o tom, že provést škrty v rámci tzv. konsolidačního balíčku bylo z hlediska stavu státního dluhu nutné – šetřit na dětech se ani této vládě nemůže vyplatit. 

Jaká je nyní situace na školách? Plošným škrtem bylo nyní, uprostřed školního roku, ve školách zrušeno cca 2,5 tisíce nepedagogických pozic, jež jsou obsazené skutečnými zaměstnanci z masa a kostí. Přestože ministerstvo má přesná data o tzv. neobsazených místech, tak plošně škrtá ve všech školách. 

Ministerstvo hovoří o tom, že jen málo škol přišlo o více než jeden úvazek. “Situace je u některých malých škol ale kritická i v případě, že přišly třeba o polovinu nebo i méně úvazku,” vysvětluje Sofia Hladíková ze ZŠ Kocbeře. “Pokud uklízečce zbyl např. jen třetinový úvazek, už se jí do sousední vesnice dojíždět nevyplatí a já novou za tak málo peněz nenajdu,” dodává. Adam Šimůnek ze ZŠ a MŠ Brantice dodává: “ Na jednáních hovoří ministr o tom, že malé školy bude potřeba sdružovat do tzv. svazkových škol. To nicméně mohou realizovat jen zřizovatelé, které ale o tomto záměru nikdo neinformoval – pokud tedy nepovažujeme okamžité oříznutí finanční podpory ze strany státu za určitou formu komunikace. 

Ministerstvo a vláda ředitelům škol, kteří řeší aktuálně zveřejněné rozpočty, nabízí jednoduchý recept – zrušení povinnosti dodržovat tzv. limity počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků. Ty dosud nakazovaly ředitelům, jaký maximální počet např. nepedagogů smí v souladu s rozpočtovou kázní zaměstnávat. Po novu bude moci ředitel tento maximální počet libovolně překračovat a najmout tolik uklízeček, kolik jich do školy skutečně potřebuje, bez ohledu na to, že mu stát poskytne mzdové prostředky kupříkladu jen pro dvě z nich. 

Premiér argumentuje tím, že celkově mzdové balíky od loňska narostly a ředitelé mají k dispozici dostatek prostředků na to, aby nepedagogy, na které v rozpočtu prostředky nenašli, nepropouštěli a zaplatili “z jiných” peněz. “To ale nejsou žádné volné peníze. To jsou peníze na učitelské platy a odměny, neschopenky, přespočetné hodiny a další personální náklady. Pokud pan premiér říká, že tyto prostředky budeme moci ‘efektivně’ převést podle potřeb školy na výplaty nepedagogů, ať to vysvětlí učitelům, jimž vláda zákonem garantuje objem platů v celkové výši až 130 % průměru,” dodává Jana Kuzebauch ze ZŠ Kraslice. 

Nepedagogové ale nezajišťují ve školách jen úklid podle přísných hygienických norem. “Jsou to také školníci, ekonomové, účetní a správci digitální techniky, jež v dnešních školách čítá často mnoho desítek až stovek položek,” upozorňuje Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. 

Co mají tedy ředitelé dělat? Ministerstvo jasně komunikuje záměr přesunout provoz škol do budoucna na zřizovatele – obce a u středních škol kraje. Ruku v ruce s touto změnou by ale muselo přijít navýšení podílu z rozpočtového určení daní, to ale pro řešení současné nepřipadá v úvahu.  “Pokud tedy přijde nyní ředitel za svým starostou s prosíkem, ocitnou se oba v neřešitelné situaci – obce prostředky v již připraveném rozpočtu nemají, rozpočtová rezerva nemusí stačit, a oba se tak ocitnou pod tlakem neřešitelné situace, již ani jeden nezapříčinil,” doplňuje Jana Servusová ze ZŠ Bystřice. 

Jak v této situaci dál? Ubezpečujeme vládu a ministerstvo školství, že nám výsledky dnešního jednání nepřipadají ani zdaleka tak uspokojivé, jak se prezentují. Ředitelé a učitelé sdružení v Učitelské platformě se pouhý jeden den mezi schůzkami na ministerstvu školství a ve Strakově akademii mohli nechat kolébat nadějí na dodatečnou náplast na platy nepedagogů ve výši 800 milionů. Včera jejich naděje pohasla. Dnes budeme proto jednat se školskými odbory o dalším postupu včetně případné stávky. Tyto necitlivé a nerealistické zásahy do provozu škol nemůžeme nechat být – i přes optimismus představitelů vlády se totiž podlahová plocha pro každodenní mokré vytírání ve školách nijak zázračně nezmenšuje a umělá inteligence počítače zatím také nezvládne sama opravit. Navrhované změny jsou za hranou finančních možností našich škol – a to ještě ředitelé nemají rozpisy úvazků pro školní jídelny, a hrozí se tak dalších velkých škrtů. Nejistota ve školách tak stoupá nad únosnou mez. 

Kontakt:

Petra Mazancová, předsedkyně

E-mail: petra.mazancova@ucitelskaplatforma.cz

Tel.: 608 448 978

Jana Servusová, členka výkonného výboru

E-mail: jana.servusova@ucitelskaplatforma.cz

Učitelská platforma je sdružením více než dvou tisícovek učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a VOŠ. Naší filozofií je vytvářet v českých školách kvalitní a bezpečné vzdělávací prostředí – s tímto cílem podporujeme naše členy, spolupracujeme s jinými organizacemi, informujeme média a jednáme s těmi, kteří rozhodují. Pomáháme učitelům být slyšet!