Proč stávkujeme? Vaše příběhy

Proč stávkujeme?

Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce píše:

„Jsme velká škola: 20 tříd, 597 žáků, průměrná naplněnost tříd 29,8 žáků, průměrná velikost skupiny při dělení je 12 žáků.

Třídy dělíme na tyto předměty:

 • český jazyk a matematika – vždy 1 hodina týdně
 • laboratorní cvičení z přírodovědných předmětů – fyzika, biologie, chemie – 2 hodiny týdně
 • cizí jazyky – na všechny hodiny jsou třídy dělené
 • tělocvik – chlapci a děvčata
 • informatika – výuka v půlených třídách
 • volitelné předměty v předmaturitním a maturitním ročníku – profilace a příprava na maturitu

Aktuální PHmax pro naši školu je cca 1068 hodin, naplňujeme ho na 97,% – učíme 1042. Snížením o 15% z teoretického aktuálního maxima se dostaneme na hodnotu 908 hodin, což vzhledem k současnému stavu znamená snížení o 160 hodin.

A co to bude znamenat?

Snížení celkového počtu úvazků o 5 a kousek – tzn. propuštění 5 učitelů zaměstnaných na plný úvazek, nebo větší počet učitelů zaměstnaných na zkrácený úvazek.

Pak se nějak budeme muset vypořádat se snížením počtu hodin v učebním plánu:

 • laboratorní cvičení – počet žáků je dán kapacitou laboratoří – zde ne
 • dělení na jazyky – maximální počet žáků je dán vyhláškou – zde ne
 • tělocvik – koedukovaný tělocvik? – navíc máme malé tělocvičny, takže narazíme na kapacitu – zde ne
 • informatika – specializované učebny pro 15 žáků – zde ne
 • český jazyk a matematika – ano, na úkor kvality – získáme 40 hodin, pokud bychom zrušili komplet všechna dělení
 • volitelné předměty – aktuálně učíme v maturitním a předmaturitním ročníku 133 hodin volitelných předmětů; pokud je všechny zruším a nasadíme do rozvrhu místo nich celé hodiny bude to znamenat „úsporu“ 73 hodin.

Pokud dobře počítám, tak se mi podařilo seškrtat 113 hodin. Ještě někde budu muset vzít dalších 43. Co naplat, škrtám všechna laboratorní cvičení. V současném učebním plánu jich máme 84. Pryč s nimi a místo nich půjde nějaká celá hodina, ušetříme tím dalších 54 hodin, takže mám splněno.

Závěr:

Ve škole jsem jako ředitel od roku 1993, tímto se vracíme přesně do doby, kdy jsem nastupoval. Žádná laboratorní cvičení, žádné dělení, v podstatě žádné volitelné předměty. Všechny hodiny učíme tzv. do plných, tedy v celé třídě.

Práce učitelů se vrátí zpět ke frontální výuce. Pozitivní změny v práci učitelů, kterým jsme věnovali spoustu času a peněz na vzdělávání budou pryč. Kvalita výuky jednoznačně klesne.“

Jan Kuzebauch, ředitel ZŠ Kraslice, Dukelská

V rámci ČR jsme velikostně průměrná škola cca 400 žáků, 19 tříd, 32 učitelů včetně vedení školy a neúplných úvazků. Omezení tolik diskutovaných PHmaxů pro nás znamená snížení počtu učitelů o jednoho kolegu. Do předminulého týdne nás ale ministerstvo školství nabádalo, abychom zaměstnali co nejvíce učitelů a využili PHmax co nejlépe.

K čemu jsme větší počet učitelů využívali? Dělení dětí do menších skupin – na cizí jazyky, nedovedeme si představit, že budeme učit angličtinu a němčinu ve skupinách o 18 či 20 dětech, – od září 2021 učíme Informatiku dle nového Rámcového vzdělávacího programu (osnovy), kde je informatika učena již od 4. ročníku. Nedovedeme si představit, že to lze ve skupině, kde je přes 20 žáků. Dělíme tedy i zde.

Párová (tandemová) výuka – V posledních dvou letech jsme integrovali některé předměty, např. Dějepis a Občanku, výuku zde zajišťujeme pomocí tandemů, což umožňuje lepší využití potenciálu obou vyučujících. Věříme, že noví kolegové se mohou nejvíce naučit od zkušenějších, proto i zde využíváme na část jejich hodin tandemy.

Od tohoto roku jsme s radostí ustanovili pozici tolik potřebné Speciální pedagožky. S plánovanými škrty na ni budeme dostávat méně peněz. V neposlední řadě jsou to platy tzv. nepedagogů, uklízeček, kuchařek atd.

Odpovězte si sami na otázku, jestli byste chtěli denně za cca 18 000,- hrubého vytírat přes 1000 m2 a pracovat v dělených směnách. Toto je jen část věcí, kterým budeme muset čelit.