Pozvánka na členskou schůzi 23. 11. 2023

Výkonný výbor Učitelské platformy svolává na čtvrtek 23. listopadu 2023 v 19 hodin členskou schůzi. Ukončení schůze je plánováno na 21:30 hodin. Schůze se uskuteční online prostřednictvím platformy Google Meet. 

Pokud máte nějaký podnět, který chcete prezentovat na členské schůzi, napište ho prosím sem.

Program členské schůze:

  1. Zahájení a přivítání, prezence, představení hostů, seznámení s programem
  2. Slovo výkonného výboru – co jsme zatím stihli v roce 2023 a co chystáme
  3. Náklady spolku 2023
  4. Členské příspěvky, diskuse, hlasování
  5. Seznámení s pravidly hlasování online
  6. Podněty členů
  7. Slovo etické a revizní komise
  8. Diskuze, rozloučení

K účasti na členské schůzi se připojíte pomocí tohoto odkazu.

Těšíme se na Vás!

Výkonný výbor UP ve složení 

Sofia Hladíková, Lenka Iserová, Jan Kuzebauch, Petra Mazancová a Jana Servusová