Otevřený dopis

Vážený pane prezidente, vládo, poslanci, senátoři, milí rodiče,

my ředitelé a učitelé z českých škol se na vás obracíme s naléhavou výzvou. V příštím roce budou dle navrhovaného rozpočtu chybět školství miliardy korun. Dobře rozumíme aktuální ekonomické situaci, ale šetřit na vzdělávání dětí je extrémně krátkozraké a velmi se nám do budoucna vymstí.

Domníváme se, že v posledních letech školy zvládly extrémní situace (covid, váleční uprchlíci, podpora duševního zdraví dětí i zaměstnanců) a vždy se k nim snažily postavit energicky a cílem je zvládnout. Plánovaný nedostatečný rozpočet školství na příští rok nás však nutí se hlasitě ozvat.

Nedostatek financí způsobí ve školách:

  • výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol
  • výrazný pokles počtu asistentů pedagoga (bude chybět podpora pro děti nadané a děti znevýhodněné), a to zcela zničujícím způsobem u škol, které se dobře naučily, jak s podpůrnými opatřeními pracovat, “vychovaly” si asistenty pedagoga a kvalitní inkluze je pro ně samozřejmostí
  • absolutně nedostatečnou péči o duševní zdraví dětí – přitom více než 40 procent dětí a mládeže čelí vážným psychickým problémům
  • obrovskou nejistotu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
  • bude silně ohrožující pro malé školy

Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, a zejména jdou proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání. Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a na jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Žádné z ministerstvem navrhovaných opatření nebylo dopředu konzultováno se zástupci škol ani není opřeno o relevantní data z výzkumů. Tímto otevřeným dopisem upozorňujeme na reálnou hrozbu drastických zásahů do školství, které zvrátí pozitivní vývoj, jenž ve školách v posledních letech získává na síle a který nastal jednoznačně v souvislosti s tím, že se ředitelé mohli opřít o srozumitelný systém financování a věřili, že školství bude deklarovanou vládní prioritou. Ještě není pozdě: ptejme se svých volených zástupců, co udělají pro to, abychom mohli ve školách rozvíjet a vzdělávat sebevědomé mladé lidi v podmínkách srovnatelných s vyspělými evropskými zeměmi. Žádejme o přehodnocení plánovaných kroků proti našim školám, proti jejich pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, proti vašim dětem!

Ve spolupráci se zástupci mateřských, základních a středních škol

Mgr. Petra Mazancová

předsedkyně Učitelské platformy, z. s.

Kontakt:
E-mail: petra.mazancova@ucitelskaplatforma.cz

Tel.: 608 448 978

Učitelská platforma je sdružením dvou tisícovek učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a VOŠ. Naší filozofií je vytvářet v českých školách kvalitní a bezpečné vzdělávací prostředí – s tímto cílem podporujeme naše členy, spolupracujeme s jinými organizacemi, informujeme média a jednáme s těmi, kteří rozhodují. Pomáháme učitelům být slyšet!