Nedostatek učitelů může způsobit, že chybějící učitele nebude mít kdo zastoupit

Nemělo by vám být jedno, že chybí učitelé  a že učitelské sborovny stárnou. Bez učitelů nebude mít kdo učit!

V důsledku nedostatku učitelů se může stát, že když některý učitel bude chybět, nebude mít místo něj kdo suplovat. Děti tak mohou být bez odborného dohledu, nebo se budou muset spojit s jinou třídou, což naruší výuku dalších desítek dětí. 

Učitelé nemusí chybět jen z důvodu nemoci, ale i kvůli akcím jednotlivých tříd. Třídy jezdí do škol v přírodě, na lyžařské a plavecké výcviky, chodí do divadla nebo se účastní besed. Učitelé nemohou běžně učit, protože například dohlížejí na průběh přijímacích zkoušek, nebo celé dny zkouší u maturit či u závěrečných zkoušek. 

Obava z chybějícího učitele může způsobit, že se výrazně omezí akce mimo školu, učitelé se nebudou vzdělávat či budou do školy chodit nemocní. To vše může mít negativní dopad na vzdělávání dětí.

Chtějme, aby se problémem s nedostatkem učitelů zabývala vláda, protože na rozdíl od jiných profesí učitele roboty nenahradíme a ani je nepřivezeme z Asie.

Příspěvek je vytvořen pro kampaň týkající se nedostatku učitelů.