Nedostatek učitelů může způsobit, že část výuky bude trvale on-line

Nemělo by vám být jedno, že chybí učitelé či že učitelské sborovny stárnou. Bez učitelů nebude mít kdo učit!

V důsledku nedostatku učitelů se může stát, že některé předměty se budou učit on-line. Již nyní je nedostatek učitelek a učitelů prvního stupně, fyzikářů, chybí učitelé odborných předmětů apod. Jedním z řešení tak je, že školy budou některé učitele sdílet. Tito učitelé pak mohou učit distančně tak, jak to známe z období pandemie koronaviru.

Při on-line vzdělávání nebude moci učitel navázat s vaším dítětem hlubší vztah a poznat, co vaše dítě pro svůj rozvoj potřebuje. Aby se někteří rodiče vyhnuli dopadům nedostatku učitelů, budou raději pro své dítě volit soukromou školu – méně dětí z lépe situovaných rodin a z těch s nízkým příjmem bude vyrůstat společně. V budoucnu si budou navzájem méně rozumět a těžko se jim bude dosahovat shody.

Chtějme, aby se problémem s nedostatkem učitelů zabývala vláda, protože na rozdíl od jiných profesí učitele roboty nenahradíme a ani je nepřivezeme z Asie.

Příspěvek je vytvořen pro kampaň týkající se nedostatku učitelů.