Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Výkonný výbor Učitelské platformy svolává na středu 7. června 2023 v 19 hodin členskou schůzi. Ukončení schůze je plánováno na 21:30 hodin. Schůze se uskuteční online prostřednictvím platformy Google Meet.

Pokud máte nějaký podnět, který chcete prezentovat na členské schůzi, napište ho prosím sem.

Program členské schůze:

  1. Zahájení a přivítání, prezence, představení hostů
  2. Slovo výkonného výboru, seznámení s programem
  3. Seznámení s pravidly konání schůze online
  4. Výroční zpráva – prezentace, zahájení hlasování o schválení
  5. Hospodaření za rok 2022 – prezentace, zahájení hlasování o schválení
  6. Rozpočet na rok 2023 – prezentace, zahájení hlasování o schválení
  7. Podněty členů
  8. Diskuze

K účasti na členské schůzi se připojíte pomocí tohoto odkazu.

Těšíme se na Vás!
Výkonný výbor UP ve složení
Sofia Hladíková, Lenka Iserová, Jan Kuzebauch, Petra Mazancová a Jana Servusová