Nedostatek učitelů může způsobit, že budou učit i učitelé ve velmi pokročilém věku

Nemělo by vám být jedno, že chybí učitelé či že učitelské sborovny stárnou. Bez učitelů nebude mít kdo učit!

Nedostatek učitelů může vést k situaci, kdy ředitelé budou rádi, když jejich seniorní kolegové nepůjdou do penze a budou je přemlouvat, aby ve škole zůstali a dále učili. Stáří samo o sobě není špatné a neznamená to, že učitel je špatný. Ale osmdesátiletí učitelé již nemusí mít tu samou trpělivost, dříve se unaví a mohou být častěji nemocní.

Učitelská profese je náročná a seniorní učitelé často pracují na zkrácený úvazek. V případě nedostatku učitelů však budou mnozí z nich učit na plný úvazek. Učitelky a učitelé s kratším úvazkem často nejsou třídními učitelkami a učiteli, nemusí jezdit na expedice, škol v přírodě apod. Zkrátka se sborovnou, která bude plná přestárlými učitelkami a učiteli, nebude možné vykonávat všechny činnosti a veškeré aktivity se budou muset přizpůsobovat věku učitelů místo toho, aby se vše přizpůsobovalo dětem.

Aby se někteří rodiče vyhnuli přestárlým sborovnám, budou raději pro své dítě volit soukromou školu – méně dětí z lépe situovaných rodin a z těch s nízkým příjmem bude vyrůstat společně. 

Chtějme, aby se problémem s nedostatkem učitelů zabývala vláda, protože na rozdíl od jiných profesí učitele roboty nenahradíme a ani je nepřivezeme z Asie.

Příspěvek je vytvořen pro kampaň týkající se nedostatku učitelů.