Nedostatek učitelů může způsobit, že se některé předměty nebudou učit

Nemělo by vám být jedno, že chybí učitelé či že učitelské sborovny stárnou. Bez učitelů nebude mít kdo učit!

Pokud budeme mít nedostatek učitelů, může se stát, že některé předměty nebude mít kdo učit. Již např. chybí řemeslníci, protože nejsou učitelé pro pracovní výchovu. V mnoha lokalitách chybí učitelé fyziky nebo matematiky. Tyto předměty tak učí neaprobovaní učitelé (tzn., že vystudovali jiný předmět) a těžko pro svůj předmět nadchnou žáky. Již nyní nám chybí spousta odborníků v technických oborech a nedostatek učitelů fyziky nebo matematiky může problém ještě prohloubit. Naše země tak nemusí být v budoucnu konkurenceschopná.

Někteří rodiče proto budou raději pro své dítě volit soukromou školu – méně dětí z lépe situovaných rodin a z těch s nízkým příjmem bude vyrůstat společně. 

Chtějme, aby se problémem s nedostatkem učitelů zabývala vláda, protože na rozdíl od jiných profesí učitele roboty nenahradíme a ani je nepřivezeme z Asie.

Příspěvek je vytvořen pro kampaň týkající se nedostatku učitelů.