Pozvánka na členskou schůzi a k volbám

Vážené členky a členové,

zveme vás na členskou schůzi, která se koná  20. dubna od 19 hodin.

V rámci této schůze bude zahájeno hlasování ve formulářích, jejichž odkazy najdete v e-mailu. Pokud se chcete členů, kteří do výkonného výboru, etické komise a revizní komise kandidují, osobně na něco zeptat, budete mít na schůzi možnost. Hlasovat budete nicméně moci na základě nově platných stanov UP celých 24 hodin následujících po zahájení schůze. Pokud vám e-mail nedorazil, obraťte se na info@ucitelskaplatforma.cz.

Seznámit se s kandidáty můžete také ve Volebních novinách UP, které obsahují všechny zaslané medailony. Přejeme Vám příjemné počtení. 

Přejme si pro Učitelskou platformu, že budeme všichni mít při volbě šťastnou ruku.