Poslanci budou hlasovat o 130 procentech průměrné mzdy pro učitele i lepší podpoře začínajících kantorů

Sněmovna má dnes rozhodovat o změnách ve vzdělávání učitelů a jejich platech. Novela zákona o pedagogických pracovnících, která je na programu aktuální schůze v závěrečném čtení, může českým učitelům přinést kvalitnější praxi během studia, podporu zkušenějšího kolegy v začátcích kariéry a jistotu vyšší než průměrné mzdy. Změny obsažené v novele podle organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! směřují k lepší profesní přípravě studentů učitelství a mohou ovlivnit i jejich setrvání v profesi. Schválením novely poslanci podpoří změny vedoucí k zajištění dostatku kvalitních učitelů pro české školství.

„Hlasování o novele je do jisté míry hlasováním o tom, jakou pozornost chceme v České republice věnovat vzdělání a podpoře lidí, kteří mají největší vliv na učení dětí a přímo tak ovlivňují budoucnost naší země. Věříme, že se nebude opakovat scénář z minulého volebního období, kdy tato důležitá novela nebyla schválena,” říká analytička vzdělávací politiky Kateřina Konrádová z nevládní organizace Učitel naživo.

„Podpora kvalitní profesní přípravy učitelů a zajištění podmínek, díky kterým u učení zůstanou, je pro fungující vzdělávací systém nezbytná,” doplňuje Konrádová.

Novela zákona přináší dvě nové mentoringové pozice. Jednou z nich je provázející učitel. Ten metodicky vede studenty učitelských programů na praxi. Odučené hodiny s nimi pak zpětně hodnotí a pomáhá jim se v práci se žáky zlepšovat. Některé fakulty a vzdělávací programy již s provázejícími učiteli pracujía zkušenosti ukazují, že pro kvalitu praxí je tato pozice zásadní.

Dále novela zavádí adaptační období pro začínající učitele. To znamená, že během prvních dvou let má nový učitel k dispozici zkušenějšího kolegu — uvádějícího učitele. Role uvádějícího učitele spočívá nejen v seznámení nováčka s chodem školy a administrativou, ale hlavně v metodické podpoře a reflexi výuky. „Jen jedna třetina začínajících učitelů se potká s učitelem, který se mu věnuje aktivně a systematicky, novela by to měla změnit,” popisuje Jana Fryzelková z organizace Začni učit!.

„Podpora mentoringových pozic může významně pomoci, ne-li přímo vyřešit, řadu problémů, se kterými se ve školství potýkáme. Jedná se například o nízký zájem o studium učitelství, nekvalitní praxi během studia či riziko předčasných odchodů ze školství u začínajících učitelů,“ zdůvodnil na prosincovém semináři v Poslanecké sněmovně k tématu poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný.

Současně novela zaručuje, že ze státního rozpočtu půjde škole na učitelský plat částka ve výši nejméně 130 procent průměrné mzdy v Česku. Podle zákona však zůstává na řediteli školy, jak přidělené peníze rozdělív rámci tarifní a nadtarifní složky. Konkrétní výši platu učitele či učitelky tedy určí ředitel. 

Čtveřice nevládních organizací se shoduje v tom, že změny obsažené v novele zajišťují lepší podmínky pro učitele v průběhu celé jejich kariéry. Mohou tak přispět k motivaci mladých lidí studovat učitelství nebo zabránit odchodům z profese.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má téměř 1 800 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce Řízení školy.