Učitelé: K debatě o zkrácení základní školy a prodloužení povinné školní docházky nemáme data. Řešme aktuální problémy

Učitelé sdružení v Učitelské platformě reagují na iniciativu poslankyň a poslanců, kteří zamýšlejí zkrátit základní školu na osm let a prodloužit povinnou školní docházku o dva roky na střední škole. Podle Učitelské platformy jsme dosud nevyhodnotili dopady povinné deváté třídy, proto nemá smysl diskutovat o jejím zrušení. Podle učitelů by se zákonodárci měli věnovat závažnějším úkolům, jako je zajištění dostatečného množství speciálních pedagogů a psychologů ve školách, či narůstajícímu nedostatku učitelů.

Podle Učitelské platformy nemá cenu otevírat diskuzi o zrušení povinné deváté třídy a prodloužení povinné školní docházky o další dva roky na střední škole. „Nyní řešíme revize obsahu vzdělávání či záměr zastropovat počet asistentů pedagoga ve školách. Měli bychom se soustředit na aktuální problémy, a nikoli otevírat nová témata,” sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 

Ivana Megová z pražské Českoslovanské akademie obchodní nápad nezavrhuje: „Jsem pro prodlužování délky povinného vzdělávání, hlavně všeobecného. Je ale nutné dodat data, z kterých poznáme, co dobrého či špatného přinesl povinný devátý či předškolní ročník.” Podle Andrey Škodové ze střední odborné a průmyslové školy ve Varnsdorfu se jedná o další nekoncepční nápad, který byl vypuštěn a začíná žít svým životem. „Nejdříve bychom se měli soustředit na jednu reformu, tu zdokonalovat, a pak teprve jít na další. Mít konkrétní vizi a tu naplňovat,” upřesňuje.

Předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová upozorňuje na závažnější problémy ve školách: „Chybí nám psychologové či speciální pedagogové a v mnoha městech není již možné sehnat učitelky a učitele. Bez pedagogického personálu jsou všechny další záměry jen teoretickou diskuzí bez očekávaných výsledků.” Podle Mazancové nelze narozdíl od jiných kvalifikovaných pracovníků učitele a další pedagogy přivézt ze zahraničí a jejich nedostatek by měl být řešen systémově.

Povinný devátý ročník byl zavedený v roce 1995 a povinný předškolní ročník v roce 2017. 

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má téměř 1 800 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce Řízení školy.