Učitelé mají novou poradnu, která pomůže s výukou nejen ukrajinských žáků

Právní dotazy, pomoc s výukou či vyhledání materiálů do hodiny. To jsou příklady pomoci nové poradny, kterou spouští Učitelská platforma pro vyučující ve školách. Ti tak mohou očekávat zodpovězení dotazu do 48 hodin. Dotazy se nemusí týkat jen integrace ukrajinských dětí.

Učitelská platforma spouští novou poradnu, která má vyučujícím pomoci s výukou ukrajinských žáků. „Dlouhodobě poskytujeme přes sociální sítě podporu všem, kteří se snaží ukrajinské žáky integrovat do výuky. Dotazů je však mnoho, proto uvádíme oficiální poradnu, na kterou se každý vyučující může e-mailem obrátit se svým dotazem,” vysvětluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 

Situace je pro mnoho učitelů nová, proto je pro mnoho z nich těžké najít pomoc i mezi kolegy ve své sborovně. „Na e-mailový dotaz garantujeme odpověď do 48 hodin, a to buď písemně nebo telefonicky. Chceme umět poradit v legislativně-právních otázkách, s nalezením vhodného materiálu či postupem ve výuce či jak řešit vztahy mezi kolegy,” říká Veronika Bačová, která má v Učitelské platformě poradnu na starosti. Na dotazy budou odpovídat konzultanti z řad učitelů a ředitelů Učitelské platformy a další odborníci. 

„Škola se nedržela metodického pokynu Ministerstva školství a nechala dívku téměř propadnout za to, že neuměla česky a nedosahovala srovnatelných výsledků jako její spolužáci,” popisuje jeden z mentorů poradny Bohuslav Hora, který je zástupcem ředitelky v ZŠ Bystřice. Na poradnu se obracejí i učitelé s žádostmi o radu, které se netýkají ukrajinských dětí ve třídě. „Řešili jsme i kvalifikační požadavky na konkurz na ředitele či pracovněprávní problematiku. Jednalo se o podpis pracovní smlouvy, kde ředitel školy uzavřel s učitelkou smlouvu na dobu neurčitou a zároveň jí tím zkrátil úvazek,” doplňuje Petra Mazancová. 

V současnosti je v českých školách 50 tisíc ukrajinských dětí, které utekly se svými rodinami před válkou.

Poradnu vytvořila Učitelská platforma v rámci projektu Podpůrná síť pro pedagogy a asistenty, na kterém spolupracuje s Člověkem v tísni za finanční podpory České spořitelny.

Kontakt:
Veronika Bačová, koordinátorka poradny
tel.: 736 208 208
email: veronika.bacova@ucitelskaporadna.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má téměř 1 800 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce Řízení školy.