Učitelská platforma nesouhlasí s navýšením platů jen pro učitele

Speciální pedagogové a školní psychologové. To jsou příklady pozic pedagogických pracovníků, kteří podle posledního záměru vlády nebudou mít plat ve výši 130 % průměrné mzdy. Učitelská platforma varuje, že snaha šetřit na těchto pozicích může prohloubit jejich nedostatek ve školách. Vláda by se ale měla zabývat tím, jak zajistit, aby byl ve školách dostatečný počet speciálních pedagogů či školních psychologů, aby se každému dítěti dostalo potřebné podpory.

Vláda slibovala navázání platů pedagogických pracovníků na 130 % průměrné hrubé mzdy. Od svého záměru odstoupila a chce dorovnávat platy jen učitelům. „Největší chybou je, že vnímáme stav školství pouze přes platy učitelů. Učitelé ale nejsou jediní, kteří s dětmi pracují, a bez pomoci dalších specialistů  se neobejdou,” vysvětluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Podle Mazancové učitelé i žáci potřebují spolupracovat se specialisty na problémové chování, mnoho dětí potřebuje i podporu školního psychologa. „Covid, válka i potíže rodin spojené s nárůstem cen ve všech oblastech mají dopad i na děti. Ale školní psycholog či psycholožka jsou nedostupní, protože najdou mnohem lépe placenou pozici mimo školu,” doplňuje Petra Mazancová.

V návrhu chybí i specifikace, k jakému termínu se bude návaznost učitelských platů na průměrné mzdy zohledňovat. Stát by neměl  zapomínat ani na ostatní pedagogické pracovníky, jako jsou asistenti pedagoga, vychovatelé, trenéři apod. Všechny zmíněné profese totiž nelze nahradit stroji či zaměstnanci ze zahraničí. 

Učitelská platforma upozorňuje, že výrazně podhodnocení jsou i provozní zaměstnanci škol, jako jsou školníci, kuchařky či uklízečky. Jejich platy nejsou konkurenceschopné ve srovnání s mzdami v soukromém sektoru. Dlouhodobý nedostatek nepedagogických pracovníků tak mnohde paralyzuje chod škol.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má téměř 1 800 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce Řízení školy.