Učitelé: Nová pozice provázejícího učitele připraví studenty na učitelskou profesi

V Poslanecké sněmovně se bude znovu projednávat nová pozice provázejícího učitele, která bude mít na starosti studentky a studenty učitelských oborů. Tím budou absolventi lépe připraveni na své povolání, a sníží se tak jejich odchod ze školství. Provázející učitel je tak jednou z možností, jak snížit nedostatek učitelů.

Studenti učitelských oborů jsou povinni vykonávat praxi ve školách. „Často se ale stává, že na studenty učitelé ve školách nemají čas. Studenti tak během své praxe nezískají dostatek zkušeností a nápadů, které by jim pomohly lépe učit a vyrovnat se s děním ve třídě,” říká Dagmar Škorpíková z pražského Gymnázia Na Zatlance, která má v Učitelské platformě na starosti přípravu budoucích učitelů.

Ne vždy plnohodnotné zapojení studentek a studentů během praxí potvrzuje i Markéta Popelářová z hnutí Otevřeno, jehož cílem je zvyšování kvality výuky na pedagogických fakultách: „Mnozí učitelé nemají čas, aby se věnovali studentkám a studentům. Neřeší s nimi, jak si stanovit cíle výuky a jak jich dosáhnout. Neseznamují je ani s novými metodami výuky či jak si poradit s žáky, kteří výuku narušují. Často je to způsobeno také malou hodinovou dotací pedagogických praxí.”

„Provázející učitelé nově získají odpovídající finanční ohodnocení, adekvátní přípravu pro práci se studenty a bude jim rovněž umožněno věnovat studentům na praxi dostatečný čas. Se studentem pak mohou učit v tandemu, účastnit se společného plánování hodin nebo jim poskytovat mentoring, a hlavně kontinuálně reflektovat praxi,” vysvětluje Blanka Pravdová z organizace Učitel naživo. „Nová pozice provázejícího učitele je jednou z klíčových pozic, která povede k vyšší kvalitě připravenosti absolventů,” doplňuje Blanka Pravdová.

Provázející učitel bude měnit i způsob, jakým budou fakulty připravující budoucí učitele spolupracovat se školami. „Provázející učitelé se budou muset vzdělávat a budou muset s fakultou komunikovat. Tím se i jejich zpětná vazba bude propisovat do přípravy na učitelskou profesi,” uvádí proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík.

Vzhledem ke stárnoucím sborovnám a nedostatku učitelů je pozice provázejícího učitele důležitá. „Pokud začínající učitel nemá dobrý základ, se kterým do školy nastupuje, hrozí, že učitelství vzdá. Přicházíme tak o absolventy, kteří by mohli být kvalitními učiteli, kdyby dostali kvalitní podporu,” upřesňuje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Podle Mazancové je pozice provázejícího učitele vhodná i do mateřských škol.

Nová pozice provázejícího učitele je součástí novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou bude Poslanecká sněmovna projednávat na konci února.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1 700 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce Řízení školy.