Učitelé: Odebrání dávek za školní absence problém zhorší. Pomoci mohou sociální pedagogové

Učitelé sdružení v Učitelské platformě nesouhlasí s návrhem ministra Mariana Jurečky odebírat sociální dávky rodinám, jejichž děti mají neomluvené absence. Podle pedagogů jsou neomluvené hodiny důsledkem rodinné situace, která by se měla řešit v součinnosti školy se sociálními pracovníky a neziskovým sektorem. Problém záškoláctví mohou řešit i sociální pedagogové, ti ale ve školách chybí.

Již nyní je možné dávky za absence odebírat, ale naštěstí se podle Učitelské platformy tato možnost neuplatňuje. Podle pedagogů odebrání sociálních dávek rodině není efektivní a spíše problém zhorší. „Podle zahraničních studií odebrání příspěvků a benefitů rodinám s dětmi se slabou školní docházkou nevedlo ke snížení záškoláctví,” sděluje Karel Gargulák z PAQ Research. Podle Garguláka spíše v některých – spíše v rozvojových – zemích paradoxně efektivně pomáha pravý opak – tzv. podmíněný peněžní transfer, např. odměna za příkladnou docházku dětí. Zuzana Terry ze Střední školy letecké a výpočetní techniky v Odoleně Vodě doplňuje, že odebrání dávek rodinám v komplikované situaci ještě více ztíží jejich situaci: „Určitě se tím dítěti ani rodině nepomůže. V rodině tak může růst počet konfliktů, zhorší se prostředí a stabilita pro samotné děti, což povede ke zcela jistému neúspěchu ve vzdělávání a životě dětí.”

Důvody a příčiny vyšších absencí mohou být různé a není jasné, kdo by určoval míru odůvodněných absencí. Zároveň by došlo i k tomu, že místo obvyklého vyležení horečky doma by muselo dítě i s rodiči k lékaři kvůli omluvence, přičemž lékaři nemají povinnost bezplatně omluvenky vydávat. 

Učitelská platforma upozorňuje, že máme pro snižování absencí i příklady skvělé praxe.  Vloni například Agentura pro sociální začleňování vydala manuál s příklady, jak snížit školní neúspěch dětí, který je často s vysokými absencemi spojený. Např. v Krnově funguje doučovací klub s pracovnicí pro práci s komunitou. Ta se soustředí na spolupráci s rodiči, zaměřuje se na pravidelnost školní docházky, neomluvené absence, zprostředkovává rodičům komunikaci se školou nebo pomáhá řešit úhrady nebo dluhy. Když děti nepřijdou  do výuky, škola se může obrátit na tuto pracovnici a požádat ji, aby zašla do rodiny a zjistila důvody. 

Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové by záškoláctví pomohli školám řešit sociální pedagogové. „Sociální pedagogové byli vyřazeni z novely zákona o pedagogických pracovnících, takže tato pozice není nijak systémově ve školách ukotvena.” Mazancová dodává, že k úspěšné změně chování rodičů a žáků je nutná spolupráce všech, a to škol, rodin, sociálního odboru práce, neziskových organizací, policie a zároveň je nutné kapacitně podpořit školy. 

Ředitelka mateřské školy v Žitenicích Lenka Iserová upozorňuje i na negativní dopady v předškolním vzdělávání. V posledním ročníku, který je v mateřských školách povinný, někteří rodiče dluží za stravné, což je i důvodem, proč mají tyto děti vyšší absence. „Pokud by se rodinám odebraly sociální dávky, byl by ohrožen jejich návrat do mateřské školy a tyto děti by byly ještě více izolované. V první třídě základní školy by tak hrozilo jejich znevýhodnění a pravděpodobně by pak byly  ve vzdělávání neúspěšné.” 

„Neměli bychom využívat neefektivní opatření, která nelze účinně nastavit a která situaci dítěte spíše zhorší. Naopak bychom se měli zaměřit na řešení, která pomáhají. Protože náklady za vzdělávací neúspěch, který často začíná právě absencemi, jsou pro jednotlivce, společnost a  veřejné rozpočty ohromné,” doplňuje Karel Gargulák.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má téměř 1 600 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce Řízení školy.