Učitelé: Odklady školní docházky nemají být odložením školních povinností a prodloužením dětství

Nezralost, logopedické vady nebo nízká míra udržení pozornosti. To jsou nejčastější důvody odkladů nástupu do první třídy základní školy. Mnozí rodiče považují odklad za odložení starostí, podle pedagogů sdružených v Učitelské platformě by to měl být ale rok poctivé práce na rozvoji oblastí, pro které byl odklad doporučen. Tato práce by však neměla stát jen na mateřské škole, ale i na rodičích. V současnosti má odklad až čtvrtina dětí, z toho dvě třetiny jsou chlapci.

Podle aktuálních údajů ČSÚ se za posledních pět let zvýšil počet odkladů o 36 %. Každé deváté dítě nenastoupí do školy kvůli nezralosti, každé třetí má problém s grafomotorikou nebo ve vývoji řeči. „Za odkladem mohou být i ryze praktické důvody. Během covidu se rodiče báli, že se jejich dítě bude učit jen přes počítač. Nebo si rodiče chtějí počkat ve vyhlídnuté škole na učitelku, kterou by si pro své dítě přáli,” sděluje ředitelka MŠ Žitenice Lenka Iserová. Podle ní má ale mnoho rodičů obavy i ze školního prostředí nebo neúspěchu v základní škole. „Mnoho dětí neumí říct ‚nech mě být, dej mi pokoj, nedělej mi to,‘ což může vést k šikaně. Nebo neumí prohrát v pexesu bez pláče, protože je citově nevyzrálé,” dodává.

Podle ředitelky MŠ Dolní Břežany Miluše Vondrákové by neměl být odkladový rok vnímán rodinou jako odložení školních povinností a prodloužení dětství. Naopak, měl by to být rok plný poctivé práce na rozvoji oblastí, pro které byl odklad umožněn, a MŠ by v tom měla být rodičům nápomocná. „Mateřské školy by ale neměly být tlačeny k plné odpovědnosti za přípravu dítěte na školu. Bez cílené úzké spolupráce mezi mateřskou školou a rodinou ztrácí odkladový rok smysl.”

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, k častým odkladům dodává: „Nadměrné množství odkladů vede i k tomu, že v některých mateřských školách není místo pro čtyřleté děti. Obavy rodičů z neúspěchu ve škole by byly nižší, kdyby se neočekávalo, že se dítě přizpůsobí škole.” Podle Petry Mazancové by se školy měly v prvním období po nástupu dítěte do školy více zaměřit na individualizovanou podporu a zaměřit se na rozvoj vnitřní motivace k učení a poznávání.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1 500 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce měsíčníku Řízení školy.