Učitelé: Stávku nepodpoříme, požadujeme ale pomoc těm, kteří podporu potřebují

Pedagogové sdružení v Učitelské platformě se nepřipojí ke stávkové pohotovosti ani stávce zaměstnanců ve veřejných službách. Podle Učitelské platformy by měla podpora směřovat těm, kteří pomoc potřebují nejvíce. Mezi ty učitelé nepatří. Zároveň však pedagogové podporují zvýšení platů provozním zaměstnancům ve školách.

Ve čtvrtek 9. června vyhlásily školské odbory stávkovou pohotovost s cílem udržet kupní sílu zaměstnanců ve školách. Učitelská platforma se však ke stávce nepřipojí. „Spoléháme se na závazek vlády, že na konci volebního období budou učitelské platy na 130 % průměrné mzdy. Z důvodu obav z inflačních tlaků netlačíme na okamžité dorovnání platů nyní, ale přejeme si, aby vláda co nejdříve pomohla těm, kteří pomoc potřebují. Mezi ty aktuálně učitelé nepatří,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 

Pro stávku učitelů je nutná i podpora veřejnosti. Ve chvíli, kdy na nízkopříjmové domácnosti dopadají vysoké ceny energií a potravin, nelze pochopení u společnosti předpokládat. Zároveň jsme ve školním roce, kdy byli žáci opakovaně v karanténě, proto je pro nás jakékoliv uzavření škol nemyslitelné,” sděluje ředitel pražské Základní školy prof. Švejcara Ondřej Lněnička.  

Zatímco se učitelům letos zvýšily platy o 2 %, provozním zaměstnancům se nezvýšily vůbec, a ti tak berou o deset tisíc korun méně, než je průměrná mzda. „Není důvod, aby kuchaři, školníci nebo administrativní pracovnici brali méně než jejich stejně kvalifikované kolegyně a kolegové jen proto, že pracují ve školství. Neustálé hledání nepedagogického personálu začíná paralyzovat chod škol,” vysvětluje Sofia Hladíková, která je ředitelkou ZŠ a MŠ Kocbeře.

Nepřipojení se ke stávkové pohotovosti či ke stávce však neznamená, že Učitelská platforma nepožaduje zvýšení platů na 130 % průměrné mzdy na konci volebního období. „V mnoha regionech začíná být problém sehnat učitelku či učitele, navíc nám sborovny velmi rychle stárnou. Bez konkurenceschopného platu se akutní nedostatek učitelů nepodaří vyřešit,” doplňuje Petra Mazancová.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1 500 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce měsíčníku Řízení školy.