Učitelé: Školy získaly návod, jak pomoci začínajícím učitelům

Jak napsat funkční adaptační plán, na co se zaměřit v náslechových hodinách, kde co ve škole vyřídit či příklady péče o začínající učitele ve vybraných školách. To jsou příklady brožury pro uvádějící učitele, kteří se mají ve školách starat o nové kolegyně a kolegy. Vzhledem k tomu, že až polovina začínajících učitelů do pěti let změní profesi, je jejich podpora jednou z možností, jak řešit nedostatek učitelů ve školách.

Každý rok nastupuje do škol zhruba osm tisíc nových učitelů, ovšem po pěti letech jich zůstane u tabule jen polovina. „Začínající učitel na začátku kariéry řeší svou oborovou odbornost, metody výuky, výchovné problémy ve třídě nebo se vyrovnává se školní administrativou. To vše je obrovská zátěž, a není proto divu, že to někteří vzdají a najdou si novou profesi,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Národní pedagogický ústav proto s Učitelskou platformou a projektem Začni učit! sepsal tři brožury. Jedna je určena začínajícím učitelům, druhá uvádějícím učitelům a třetí je pro vedení školy. „Podpora začínajícím učitelům je pro nás důležitá. Pomůžeme tím zvýšit kvalitu výuky učitelům na začátku jejich kariéry a zároveň tím snížíme riziko jejich vyhoření a případného odchodu ze školství,” sděluje ministr školství Petr Gazdík. 

„V brožuře se uvádí, na co vše se musí myslet, když škola přijme začínajícího učitele, a jak mu pomoci v prvních dvou letech jeho výuky. Kdy se má seznámit s organizační strukturou školy, právními předpisy, školním vzdělávacím programem, vzorovými tematickými plány, co sledovat během náslechových hodin či jak celé adaptační období vyhodnotit,” doplňuje jedna z autorek brožury pro uvádějícího učitele Marcela Tesařová z pražského Karlínského gymnázia. 

Ačkoliv proces adaptace nového učitele do života školy je klíčový a ovlivňuje celé budoucí působení učitele na škole, nebyl a dosud není nijak systematicky ošetřen. Školy, které toto období nepodceňují, si hledají vlastní postupy, jak nejlépe tento proces nastavit. „Ty jsou často založeny na zkušenosti či pedagogické intuici. Uvedené brožury obsahují souhrn, na co by se mělo vedení školy a uvádějící i začínající učitel připravit a co neopomenout. Navíc poskytují modelové adaptační plány, které lze využít pro tvorbu vlastních plánů,” vysvětluje Jan Kuzebuch, který je ředitelem v ZŠ Kraslice.

Novou pozici uvádějícího učitele řeší novela Zákona o pedagogických pracovnících, která se nyní připomínkuje a bude se o ní pravděpodobně hlasovat na podzim. V současnosti chybí ve školách přes 6 tisíc učitelů a problém s nedostatkem učitelů se pravděpodobně prohloubí, až v září nastoupí do škol další ukrajinské děti.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1 500 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. Partnery Učitelské platformy jsou i spolek Výluka a redakce měsíčníku Řízení školy.