Učitelé: Největší mýty o novele Zákona o pedagogických pracovnících a proč je důležité novelu schválit

V meziresortním řízení se nyní projednává novela zákona o pedagogických pracovnících. Pedagogové sdružení v Učitelské platformě proto předkládají vysvětlení nejčastějších mýtů, které vládní poslanci uvádějí jako důvod k neschválení. Zároveň Učitelská platforma uvádí důvody, proč by měli zákonodárci novelu zákona o pedagogických pracovnících schválit. Návrh novely také neobsahuje pozici sociálního pedagoga, proto Učitelská platforma vyzývá Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí k urychlené dohodě, co by měl sociální pracovník ve škole dělat a jak by měl být placen.

Největší mýty

Proti novele jsou všechny učitelské organizace

Vedle Učitelské platformy je pro novelu i Asociace ředitelů základních škol. S novelou souhlasí praktici, kteří jsou v každodenním kontaktu se žáky. Naopak proti jsou převážně jen organizace, jež sdružují i ty, kteří neučí, a nemají tak bezprostřední kontakt se školní realitou,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 

Do škol nastoupí amatéři a z dětí se stávají pokusní králíci

Kvůli nedostatku učitelů je již nyní ve školách mnoho lidí, kteří nesplňují podmínky kvalifikace. Ti pak získávají zkušenosti od ostatních kolegyň a kolegů a vzdělávají se pod dohledem vedení školy. „Nemám problém s přijetím nepedagogicky vzdělaného vysokoškoláka. Mnohem důležitější než diplom z pedagogické fakulty je motivace učitele učit a vzdělávat se. A tu žádný diplom negarantuje,” vysvětluje Karel Derfl, ředitel ZŠ a MŠ Chraštice v okrese Příbram.

Novela zákona dělá z ředitelů jen přeposílače peněz

Není pravdou, že by ředitelé neměli možnost rozhodnout, komu peníze na výplatní pásce přistanou, protože minimálně jedna šestina finančních prostředků určených na platy učitelů jde dle novely do nadtarifů. Podle koaličních poslanců se ředitelé stanou jen pošťáky peněz, kteří nebudou mít možnost odměnit kvalitní učitele. To ale není pravda. Nadtarifní složky a jejich posílení je něco, po čem dlouhodobě voláme, protože malá diverzifikace učitelských platů je pro učitele demotivační,” upřesňuje členka výkonného výboru Učitelské platformy a ředitelka ZŠ Jitka Kadrmasová. 

Slib navýšení učitelských platů byl splněn, není nutné ve zvyšování platů pedagogů pokračovat

Novela navrhuje navázat průměrné platy pedagogických pracovníků na úroveň 130 % průměrné mzdy v ČR. Učitelské platy byly sice navýšeny, ale jedná se jen o dorovnání dluhu z minulosti a platy nejsou dodnes konkurenceschopné. To se mimo jiné projevuje tím, že školství stále trpí enormním nedostatkem učitelů a ani po navýšení učitelských platů k žádnému významnému přílivu učitelů do škol nedošlo. Učitelské platy sice nejsou aktuálně podprůměrné, ale hrozí, že dojde opět k propadu vůči průměrné mzdě vysokoškoláka. Je u nás tradicí, že se vždy výše platů po letech jen dorovná a pak dochází k opětovné dlouhodobé stagnaci. To nedává školství žádnou perspektivu,” sděluje Bohuslav Hora, člen výkonného výboru Učitelské platformy. 

Proč je potřeba novelu schválit

Řešení příplatků třídních učitelů

Novela řeší pozici i příplatky pro třídní učitele. Náročnost práce třídního učitele se neustále zvyšuje. Větší důraz se klade na práci s heterogenní třídou a jednotlivými žáky. Více řeší různorodé potřeby dětí, schází se často s rodiči, s kolegy ve školním poradenském pracovišti i s externími odborníky, ” dokládá ředitelka pražské ZŠ Solidarita v Praze 10  Karin Marques.

Ustanovení uvádějících učitelů v systému

Novela počítá s uvádějícími učiteli, kteří pomáhají absolventům a začínajícím pedagogům. To může pomoci snížit odliv učitelů, kterých zhruba polovina do pěti let odchází ze školství. Nelze přemýšlet o zkvalitnění výuky bez předávání zkušeností mezi učiteli. Mít systémově ukotveného uvádějícího učitele je jednou z příležitostí, jak udržet učitele nováčky ve školství,” doplňuje ředitelka ZŠ TGM ve Štětí Gabriela Hrušková.

Mezi pedagogické pracovníky přibude školský logoped

V novele zákona se myslí na školského logopeda. Moje kolegyně, učitelky MŠ i učitelky na prvním stupni, upozorňují, že dětí s opožděným a narušeným vývojem řeči přibývá.  Zároveň však vidíme, že dostupnost logopedické péče poskytované klinickými logopedy je problém. Pro včasnou a úspěšnou nápravu by pravidelná spolupráce logopeda a učitelky či učitele,  kteří s dítětem denně pracují, byla jistě prospěšná,” uvádí ředitelka Základní a mateřské školy v Kocbeřích Sofia Hladíková. 

Bude legislativně ukotvena pozice provázejícího učitele

V návrhu novely je definována pozice provázejícího učitele, která pomůže při přípravě budoucích učitelů během praxí ve školách. „Navrhujeme, aby provádějící učitel měl snížený úvazek. V období, kdy ve škole zrovna žádní studenti učitelských oborů nebudou, je možné využít provádějícího učitele i pro mentoring ostatních učitelů ve škole,” vysvětluje Ondřej Lněnička z pražské  ZŠ prof. Švejcara. 

Zvýšení atraktivity učitelské profese

Jedním z důvodů nedostatku učitelů je trvalá obava, že vzdělávání a učitelé nejsou pro společnost prioritou, což se projevuje i nízkým ohodnocením učitelské práce. Záruka mzdových prostředků ve výši minimálně 130 % průměrné mzdy zvýší atraktivitu učitelství mezi středoškoláky, kteří si vybírají vysokou školu. Pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší, musíme jim dát i naději důstojného příjmu,” říká Barbora Bitomská z Mendelova gymnázia v Opavě.

Novela neřeší sociálního pedagoga, ve školách jej ale potřebujeme

Vyzýváme Ministerstvo školství, aby co nejrychleji vyřešilo pracovníka, který bude koordinovat součinnost mezi školou, městským úřadem a neziskovým sektorem, který pomáhá rodinám. Nezáleží na tom, zda bude tato pozice nazývána sociálním pedagogem či sociálním pracovníkem. „Je nám jedno, zda bude tato pozice placena z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí či Ministerstva školství, ale tuto pozici ve školách potřebujeme co nejrychleji. Nejen pro děti z rodin se slabým kulturním a ekonomickým zázemím, ale i pro nepředvídatelné množství ukrajinských dětí v českých školách,” doplňuje Jana Servusová ze Základní a mateřské školy v Choceradech.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1 500 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.