Učitelé: Nejčastější mýty o mateřských školách

Hlídárna dětí, děti si celý den hrají a v mateřských školách jsou vychovatelky. To jsou příklady nejčastějších mýtů, které o mateřských školách panují. Trvalé podceňování významu mateřských škol bohužel způsobuje, že mateřským školám není dlouhodobě věnována pozornost. Mateřské školy však mají významný dopad na další vzdělávání dětí, a tím i na celou společnost. Učitelská platforma proto vysvětluje nejčastější mýty, které brání seriózní debatě o mateřských školách.  

Mateřské školy se potýkají s nedostatkem pedagogů, dochází k jejich přetížení a ředitelé a ředitelky nemají dostatek času na řízení vzdělávání v mateřských školách. „Mateřské školy jsou stejně důležité jako základní a střední školy. Ale protože nedáváme známky, netestujeme a nezkoušíme, nepřikládají význam vzdělávání v mateřských školách ani rodiče. A tím ani stát,” sděluje Miluše Vondráková, ředitelka Mateřské školy v Dolních Břežanech.

Pedagožky a pedagogové, kteří v Učitelské platformě nově vytvořili sekci pro vzdělávání v mateřských školách, shrnuli základní mýty, které se mateřských škol týkají.

Nevadí, když dítě do mateřské školy nechodí
Vadí. Každý rok strávený v mateřské škole zvyšuje šanci dítěte na pozdější vyšší úroveň celkově dosaženého vzdělání.

Musíme mít více míst v mateřských školách, aby rodiče na rodičovské dovolené mohli začít pracovat
Pokud se ve veřejném prostoru bavíme o mateřských školách, tak jen v souvislosti se zajištěním péče v době, kdy jsou rodiče v práci. Úlohou mateřských škol však není hlídání, ale vzdělávání.

Mateřské školy připravují děti na vstup do základní školy 
Cílem mateřských škol není připravovat děti na nástup do základní školy, ale na reálný život, jehož je základní škola součástí. Mateřská škola neučí sice děti číst, psát a počítat, ale milovat, respektovat a být samostatné nejen v myšlení.

V mateřských školách pracují vychovatelky 
V mateřských školách nepracují vychovatelky, ale učitelky. Učitelky a učitelé v mateřských školách se připravují na své povolání na středních, vyšších odborných nebo vysokých školách. V mateřských školách působí i speciální pedagogové, logopedi nebo psychologové.

V mateřských školách jsou oddělení
V mateřských školách nejsou oddělení, ale třídy. Pro jejich rozlišení se nepoužívají písmena (např. 1.A), ale názvy (např. podle zvířátek). Ale stále jsou to třídy, a nikoli oddělení či skupiny.

V mateřských školách si učitelky s dětmi jen hrají
Rodiče si často myslí, že v MŠ si učitelky s dětmi jen hrají. To je velké nepochopení, v mateřské škole se děti hrou učí nové dovednosti po celou dobu pobytu v MŠ. Tím se u dětí buduje vztah k učení a hodnotám a rozvíjí se základy všech dovedností, na které základní školy navazují.

Učitelky v mateřských školách nepotřebují mít pro svou práci k dispozici notebooky, stačí jeden ve sborovně pro všechny 
Ne, i v mateřských školách jsou elektronické třídní knihy, pracuje se s elektronickou matrikou nebo se pro práci využívají cloudové služby.

Spaní po obědě v mateřské škole je přežitek 
Není, v předškolním věku je odpočinek během dne fyziologická potřeba dítěte. Ve spánku se nové vjemy zapisují do dlouhodobé paměti a nervová soustava zpracovává podněty. Spaní se tak stává jednou z fází učení („Učíme se ve spánku.“).

Pro dítě stačí logopedická prevence v mateřské škole 
Logopedická prevence v mateřské škole MŠ nenahradí individuální terapii u klinického logopeda, ale velmi ji podpoří. Velká práce v této oblasti je na rodičích, ne na mateřské škole.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1 500 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.