Inspirace sdílením – EDUin s Učitelskou platformou připravuje projekt zaměřený na rozvoj pedagogů

Jednodenní inspirativní setkání je zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností.

Praha, 2. března – EDUin s Učitelskou platformou spouští projekt Učiteling. Jednodenní inspirativní setkání učitelů chce pedagogy rozvíjet v jejich práci a ukázat jim dobrou praxi jiných kolegů. Lektory workshopů jsou vítězové a finalisté Global Teacher Prize Czech Republic. První setkání bude v Praze 8. dubna, učitelé se můžou přihlašovat ZDE.

„Nápad na projekt vznikl na letní škole Global Teacher Prize Czech Republic, kde jednotliví finalisté v připravených workshopech nechávali nahlédnout do svých hodin, které ostatní účastníci prožili v rolích žáků,” vzpomíná manažerka ceny GTP CZ Hana Matoušů. 

Učiteling chce pedagogům nabídnout prostor pro sdílení, přemýšlení o dopadech a smyslu vlastní práce a hledání nových cest k podpoře učení každého žáka. 

„Ukazuje se, že nejlepší cestou ke zvýšení kvality výuky je propojování učitelů, kteří se chtějí vzájemně inspirovat a předávat své zkušenosti dál. Jsme hrdí, že řada našich členů k tomuto sdílení formou Učitelingu přispívá,” dodává člen vedení Učitelské platformy Michal Kaderka. 

Během samotného dne jsou připravené tři bloky workshopů, v každém je na výběr ze čtyř možností. Workshopy připravují vítězové a finalisté uplynulých ročníků Global Teacher Prize Czech Republic – Štěpánka Baierlová, Václav Fiala, Barbora Heřmanová, Tomáš Chrobák, Pavlína Loňková nebo Markéta Vokurková. 

„Účastníci nahlédnou do hodin jednotlivých lektorů,  ve kterých sdílí praktické ukázky, jak vhodinách do praxe proměňují cíle a opatření Strategie 2030+ se zaměřením na kvalitu pedagogické práce každého učitele,” popisuje Hana Matoušů. První setkání se zaměří na to, jak umožnit maximální rozvoj potenciál dětí, žáků a studentů.

Učitelé se mohou přihlašovat do 20. března ZDE. EDUin společně s Učitelskou platformou chce přenést jednodenní workshopy do různých krajů. Cílem je zapojit nejen učitele, ale také ředitele a zřizovatele jednotlivých regionů s cílem podpořit jejich vzájemnou spolupráci. 

Projekt Učiteling vzniká za podpory Nadace České spořitelny.

Kontakt:
Hana Matoušů, manažerka ceny GTP CZ
hana.matousu@eduin.cz / 604 744 201

Michal Kaderka, člen vedení  Učitelské platformy
michal.kaderka@ucitelskaplatforma.cz / 777 879 481—

Pavla Lioliasová, vedoucí komunikace EDUinu                            
pavla.lioliasova@eduin.cz / 725 511 663

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů.

Učitelská platforma má přes 1 400 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.