Projekt Učitelé na prvním místě měl dopad na více jak 20 tisíc učitelů 

Šestnáct podcastů, jedenáct webinářů, 32 učitelů podpořených supervizí nebo přes dvě stě učitelů při veřejných projekcích seriálů Ochránce. To jsou příklady výstupů v projektu Učitelé na prvním místě, který byl realizován na základě výzvy Ministerstva školství Na učitelích záleží.

Učitelská platforma uspěla ve výzvě Ministerstva školství Na učitelích záleží s projektem Učitelé na prvním místě a získala na šíři svých aktivit necelých půl milionu korun. V rámci projektu byla realizována čtyřdenní Letní škola Učitelské platformy v Seči u Chrudimi, kde se potkala více jak čtyřicítka učitelek a učitelů. Hlavním programem byly semináře, přednášky a učitelský mentoring.

Během července a srpna proběhly i tři veřejné projekce pro učitele k seriálu Ochránce, kde se v Ostravě, Liberci a v Seči u Prahy sešlo přes dvě stě učitelů. “Ochránce byl pro nás vrchol letní komunikační kampaně. Vedle osobních setkání jsme ke každému dílu seriálu České televize pořádali streamované diskuse, kde jsme řešili problémy, na které aktuální díl ukázal,” sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Průměrná celková sledovanost každé debaty na Facebooku a YouTubu byla kolem šesti tisíc.   

Pro popularizaci určitých témat proběhla multiplatformní kampaň Letní abeceda, ze které pak vznikla brožura, která byla rozeslána na všechny školy. Byla vytvořena i paralelní abeceda AbecEDU pro audio sociální sítí Clubhouse se 16 podcasty.

Na podporu učitelské profese byla spuštěna další multiplatformová kampaň #PročUčím, jejíž celkový zásah byl několik tisíc lidí v odborné i široké veřejnosti. Na přímou podporu pro 32 učitelů realizovány supervizní krizové intervenci pro řešení aktuálních problémů a pro další šedesátku  skupinová supervizní setkání ke sdílení dobré praxe.

Z projektu Učitelé na prvním místě proběhla i předvolební superdebata s kandidáty, kteří mají v jednotlivých politických stranách na starosti vzdělávací politiky. Na Facebooku i YouTube zhlédlo debatu kolem dva a půl tisíce diváků.

Cílem projektu Učitelé na prvním místě byla realizace aktivit zaměřených na podporu pedagogických pracovníků a zvyšování zájmu o učitelské povolání, které přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1 400 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.