Učitelé: Stanovme, kolik procent zaměstnanců musí být v karanténě, aby mohly školy přejít na výuku z domova

Protože hrozí personální kolaps ve školách a tím i zajištění výuky v důsledku zvyšujícího se počtu učitelů a žáků nakažených koronavirem, navrhují pedagogové z Učitelské platformy možnost přejít do distanční výuky při daném procentu učitelů či ostatních zaměstnanců školy v karanténě.

V současnosti se přechází do distančního vzdělávání v případě, že je polovina žáků v karanténě. Zákon ani žádné opatření ovšem nepočítá se situací, že větší část zaměstnanců školy onemocní nebo skončí v karanténě, izolaci či se sami musí starat o své malé děti, když bude škola zavřená. 

Opakovaně se totiž ukázalo, že v mnoha školách bylo obtížné personálně zajistit výuku a místo výuky byl ve třídách jen dozor nepedagogického personálu, protože žádný učitel již ve škole nezbyl. Podobný problém nastal i se zajištěním provozu školy mimo výuku. “Pomohlo by, kdyby hlavní hygienička určila podíl učitelů a dalších zaměstnanců v karanténě jako kritérium, podle kterého pak mohou krajské hygienické stanice zavřít školu. Výuka by následně probíhala z domova,” sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Připomíná, že vloni na jaře byl tento podíl 30 %.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1 400 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.