Učitelé: Obnovme odbornou diskuzi o kariérním řádu. Oceňujme dobré učitele za to, jak rozvíjejí své dovednosti

Učitelé sdružení v Učitelské platformě navrhují nastupující vládě, aby obnovila přípravu kariérního řádu. Ten by měl proměnit podobu odměňování učitelů, aby nebylo založeno jen na době strávené výukou a přípravou na ni, ale aby bylo možné odměňovat pedagogy podle měřitelných výsledků jejich práce i rozvoje jejich dovedností.

V současné chvíli učitelé nemají konkrétní návrh, jak by měl kariérní řád vypadat. „Chtěli bychom upozornit na důležitost a potřebnost kariérního řádu. Je podstatné, aby se dostal do programových plánů vlády a začala se o něm vést odborná debata a následně byla zahájena i jeho příprava,“ uvádí Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. Upozorňuje přitom na současné nadstandardní nasazení řady učitelů během koronavirové pandemie – řada z nich zvýšila své dovednosti v mnoha oblastech, mnozí se věnují svému pedagogickému rozvoji velmi intenzivně i ve chvíli, kdy jsou přetížení samotnou výukou nebo kombinací prezenční a distanční výuky. O výši jejich platu přitom stále nejvíce rozhoduje především délka praxe a počet odučených hodin.

„Učitelskou profesi by výrazně proměnil – a věřím že i posunul ke kvalitě – jasně nastavený systém, který by popisoval cílený a postupný rozvoj pedagogů. Ředitelům by umožnil nespoléhat se jen na platové stupně, ale ohodnotit ty, kteří jsou vzorem a podporou ostatním kolegům,“ dodává Mazancová.

Ředitel ZŠ Dukelská z Kraslic Jan Kuzebauch upozorňuje, že kariérní řád by neměl být jen pouhou administrativní záležitostí, která by vedení škol i samotné pedagogy ještě více zatěžovala. „Měl by mít popsaná jasně daná kritéria v jednotlivých stupních, která by umožňovala, aby si sami pedagogové mohli plánovat a řídit svůj postup mezi nimi,“ navrhuje Kuzebauch. Jako vhodný model pro otevření diskuze se podle něj nabízí původně navržený čtyřstupňový systém. Ten začíná tím, že učitel má na nejnižším stupni pro výkon povolání především osobnostní předpoklady a teoretické znalosti a přechodem přes další stupně je v nejvyšším stupni pak vnímaný jako učitel – expert ve svém oboru. Postup je podmíněný průběžným zdokonalováním učitele v jeho předmětech, pedagogice, psychologii, speciální pedagogice i v práci se třídou.

Členové Učitelské platformy zároveň ale varují před tím, aby kariérní řád stál jen na absolvovaných školeních a osvědčeních z nich. Měl by podle nich být mnohem více postavený na konkrétních, objektivně měřitelných dovednostech.

Další učitelé upozorňují, že součástí diskuzí a příprav kariérního řádu by měla být i práce na standardu učitelské profese. „Ten zde citelně schází. Jako učitel bych měl vědět, zda jsem se standardem v souladu, zda k němu směřuji, či se mu vzdaluji. Na standard, který definuje, co znamená kvalitní výuka, čekáme skoro třicet let,“ vysvětluje Bohuslav Hora, člen vedení Učitelské platformy, který vyučuje na ZŠ a MŠ Chraštice.Kariérní systém učitelů byl naposledy navržený v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících před šesti lety. Během rozsáhlého tříletého projektu tehdy vznikl v letech 2012–2015 návrh celého systému, metodiky, analýza ekonomického dopadu i návrhy souvisejících vyhlášek. Původní návrh však během připomínkového řízení prošel řadou změn, se kterými nesouhlasili ani mnozí učitelé, a nakonec nebyl vůbec přijat.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má 1 400 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.