Učitelská platforma po čtyřech letech: Rosteme a profesionalizujeme se

Poslední dva roky, kdy se celý svět včetně nás zaměstnává problémem pandemie Covid-19, jenž zásadním způsobem ovlivnil i dění v českém školství, ukázaly, proč je důležité mít silnou učitelskou profesní organizaci. Byli jsme podporou nejen učitelům, ale i politikům, kteří potřebovali na pandemii ve školách reagovat. Stejně tak jsme komunikovali s médii a informovali je, jaký se školy vyrovnávají s novými výzvami. A nejen to, stíhali jsme toho mnohem více. Letošek je pro Učitelskou platformu rokem rekordního růstu ve všech oblastech.

Učitelská platforma v rychlých číslech od 1.1. 2021

Nárůst od 31. 12. 2020 do 8. prosince 2021 
Počet členů Učitelské platformy: 1 389 – růst o 51 %.
Instagram: 1 838 sledujících – růst o 174 %.
FB Stránka: 6 552 sledujících – růst o 58 %.
Skupina Učitelé +: 18 835 členů – růst o 32 %.
Twitter: 2 732 sledujících – růst o 28 %.

Data z konce roku vycházejí z naší VZ za rok 2020 (poslední strana).

Pro rok 2021 jsme získali zdroje financování:

Nadace České spořitelny pro Projektový záměr pro roky 2021 a 2022 900 tisíc Kč.
Nadace Blíž k sobě: Podpora rozvoje fundraisingu 250 tisíc Kč.
MŠMT: Podpora projektu Na učitelích záleží 485 tisíc Kč.
Dobrovolné členské příspěvky a dary: 242 tisíc Kč.

Podpora učitelů a žáků v důsledku covidu

Příklady formativního hodnocení pro MŠMT

Poskytli jsme inspiraci v době diskuzí o poskytování zpětné vazby během covidu, o tom, jak žáky hodnotit. Náš dokument byl pak rozeslán Ministerstvem školství přes datové schránky do všech škol.

Profesní interpelace s BOSIPem

V našem on-line pořadu Profesní interpelace byli hosty zástupci Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů (BISOP) Ing. René Levínský, Ph.D. (CERGE-EI) a Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D., výzkumník University of Manchester a člen katedry sociologie FF UK. Odpovídali učitelům na otázky ohledně otevírání škol. Pořad moderoval Josef Šlerka.

Webinář o wellbeingu učitelů

Pro členy Učitelské platformy proběhl webinář s Annou Kubíčkovou s ČOSIVu, kde se účastníci dozvěděli o možnostech, jak pečovat o svou duchovní pohodu a jak lze získat intervenční podporu.

Spolupráce s Člověkem v tísni – doučování

Budeme poskytovat společně s Člověkem v tísni metodickou podporu dobrovolníkům a ostatním, kteří doučují děti v rámci Národního plánu. Cílem projektu je vzdělávání doučujících dobrovolníků učiteli z praxe.

Podpora učitelské profese

Učíme se od sebe

Interní projekt Učitelské platformy, kdy si členové navzájem poskytují webináře. Propojujeme tak jednotlivé specialisty na určitá témata s ostatními členy. 

Aktuálně díky podpoře MŠMT funguje 6 supervizních skupin, kde se učitelé podporují a učí od sebe navzájem.

Letní abeceda UP

Chyba, žákovský parlament, tandem. To jsou příklady názvů krátkých textů Letní abecedy, kterou jsme spustili přes léto. Jejím cílem bylo učitelům i široké veřejnosti představit aktuální vzdělávací témata k přemýšlení.

Diskuse s odborníky o tématech, která rezonovala v seriálu Ochránce

Po každém vysílaném dílu seriálu Ochránce následovala ve facebookové skupině Učitelé+ od 21.30 diskuse s odborníky na aktuální téma. Tam mohli během streamu členky a členové skupiny pokládat dotazy, na něž odpovídali odborníci. Průměrná sledovanost byla kolem 7 tisíc diváků. Záznamy z diskusí si můžete prohlédnout na našem YouTube kanálu.

Letní škola Učitelské platformy

V třetím srpnovém týdnu proběhla Letní škola Učitelské platformy v Kempech na Seči, které se účastnily čtyři desítky členek a členů UP. Setkání bylo i pracovní – plné supervizí, mentoringu a workshopů. 

Začínající učitel

Vytvořili jsme pracovní skupiny uvádějících a začínajících učitelů, kteří ve spolupráci s dalšími subjekty (MŠMT, SYPO, NPI, Výluka) vytvářejí praktické příručky s e-learningovou podporou pro začínající učitele ve školách. 

Advokační aktivity

Novela Zákona o pedagogických pracovnících

Ve spolupráci s demokratickými stranami jsme usilovali o schválení novely Zákona o pedagogických pracovnících. Kromě přímých konzultacích a oslovování politiků jsme vydali otevřený dopis a několik tiskových zpráv.

Advokační iniciativa Domácí úkoly 

Ve spolupráci s právnickou organizací Frank Bold a dalšími organizacemi z oblasti vzdělávání jsme se podíleli na tvorbě výzvy Domácí úkoly.

Podpora změn vzdělávání na pedagogických fakultách

Jsme součásti iniciativy ministerstva školství, v níž MŠMT se všemi děkany pedagogických fakult řeší, jak zlepšit vzdělání. 

Mediální výstupy

Silnou stránkou Učitelské platformy jsou mediální výstupy. Mnoho citací učitelek a učitelů, které najdete v médiích, pochází od členů UP. Naši členové opakovaně vystupují v Interview ČT24, Otázkách Václava Moravce, Fokusu Václava Moravce, poskytují profilové rozhovory pro idnes.cz, novinky.cz, Deník N, Seznam Zprávy, Český rozhlas apod.

Partnerská spolupráce

Spolupráce s Českou televizí na projektu Ochránce

Stali jsme se partnerem pro nový seriál České televize Ochránce. Učitelská platforma na seriálu spolupracovala již od začátku, kdy jsme posílali náměty na jednotlivá zpracování. V červenci jsme pak organizovali první on-line setkání tvůrců s 15 učitelkami a učiteli, kteří hodnotili realističnost prvních šesti dílů. Během prázdnin jsme pak v Ostravě a v Liberci organizovali setkání, kterých se účastnilo dohromady přes 200 učitelek a učitelů. Ti pak měli možnost diskutovat s tvůrci i odborníky k tématům jednotlivých dílů.

Spolupráce s Global Teacher Prize (GTP CZ)

Učitelská platforma spolupracuje s organizátorem ocenění GTP, jímž je EduIN, jejichž cílem je oceňovat inspirativní učitelky a učitele. Naši členové jsou mezi hodnotiteli přihlášených učitelek a učitelů. 

Koalice vzdělavatelů

Ve spolupráci s našimi partnery Otevřeno, Učitel naživo a Začni učit jsme se spojili, abychom na institucionální úrovni řešili vzdělávání budoucích i začínajících učitelů.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má 1 400 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.