Učitelé: Chceme od Cermatu možné scénáře maturity, potřebujeme informace pro studenty

Učitelé sdružení v Učitelské platformě upozorňují, že ani u maturitní zkoušky prozatím nemají dostatek informací o její podobě pro tento školní rok, který je opět citelně ovlivněn pandemií a s ní spojenými omezeními. Uvítali by možnost distanční formy psaní testů i slohových prací a úlevy pro studenty, kteří se zapojili do pomoci v nemocnicích nebo sociálních službách.

V minulém týdnu členové Učitelské platformy upozornili na nedostatek informací o možných formách přijímacích zkoušek na střední školy. Obdobně zatím nemají žádné podrobnější informace o tom, jaké varianty a jaký obsah jsou plánovány pro zkoušky maturitní. Potřebují přitom včas informovat žáky a přizpůsobit podobě a obsahu zkoušky svou práci a přípravu studentů na ni.

„Učitelé flexibilně mění svou výuku a způsoby ověřování znalostí v případě nástupu tříd do karantény prakticky ze dne na den. Organizátor státních maturitních zkoušek Cermat přitom ani s několikaměsíčním předstihem nedokáže avizovat, zda připadá v úvahu, že by část testů státní maturity proběhla distančně, a zda tuto variantu již začíná připravovat,“ uvádí Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. 

Přestože ke zkouškám dojde až za několik měsíců, je prakticky jisté, že příprava na ně bude silně ovlivněna četnými karanténami jednotlivců, celých tříd i škol. Pokud dojde v následujícím roce k dalšímu šíření nových mutací koronaviru, je možné, že omezení budou pokračovat třeba až do zkoušek samotných. „Stejně jako v loňském roce nám stále schází scénáře oznámené s dostatečným předstihem i snaha o to být připraveni na nepříznivější okolnosti předem,“ doplňuje Mazancová. Obává se toho, že pokud se například na jaře ukáže, že je vhodné část zkoušky absolvovat distančně, bude ministerstvo argumentovat tím, že na zajištění již není dostatek času. Teď, když se nabízí využít dostatečný čas pro přípravu, se zatím zřejmě nic takového nechystá.

„Vloni jsme se o zrušení slohové práce z českého a cizího jazyka dozvěděli až na konci prvního pololetí, kdy byly přípravy žákyň a žáků v plném proudu. Na bližší a včasné informace tedy prozatím nečekáme a připravujeme se na nezměněnou podobu maturitní zkoušky,“ říká Lucie Bušová, která vyučuje český jazyk na pražském gymnáziu Na Zatlance.

„Je vysilující čekat na změny do poslední chvíle a nevědět, s čím máme počítat. Potřebujeme například vědět, jaká část literární historie se objeví v testu. Máme velmi málo hodin českého jazyka a není v našich silách soustředit se smysluplně na knihy k maturitě a zároveň zrychleně probrat celou literární historii. Pro čtyřleté obory to asi problém není, pro nás ano,“ popisuje Barbora Čalová, která vyučuje český jazyk při dvouleté nástavbě zakončené maturitou na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě.

Učitelé ze středních odborných škol, jejichž studenti jsou během pandemie zapojeni do pomoci v nemocnicích či sociálních službách, by pro ně uvítali možné úlevy v maturitní zkoušce. „Tento maturitní ročník je pandemií zasažen ještě více než ten loňský. V zařízeních mají studenti odpracováno mnoho hodin. Moc bych jim úlevu přála. O případných úpravách zkoušky bychom potřebovali vědět co nejdříve,“ přeje si Kateřina Šitinová, která učí na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole v Hostinném.

Učitelé by uvítali, aby se nastavená pravidla zkoušky později již pokud možno co nejméně upravovala. Vyplnění didaktických testů distanční formou je realizovatelné. Učitelé upozorňují přitom na to, že vloni je takto dokázala uspořádat společnost Scio pro Národní srovnávací zkoušky, a to i v několika termínech. „Uvítala bych i více času na vypracování didaktického testu. Na naší střední odborné škole psali skoro všichni až do poslední minuty,” dodává Jana Zahradníková z olomoucké Střední odborné školy polygrafické.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má 1 400 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.