Učitelé: Chceme lepší podporu začínajícím pedagogům, jinak o ně velmi rychle přijdeme

I přes zlepšující se přípravu budoucích pedagogů si mnozí čerství absolventi, kteří učí ve třídách s vysokou koncentrací sociálních a výchovných problémů, neví rady. Právě ti potřebují pro svou práci výraznou podporu – zvenčí i v rámci učitelského sboru školy. Na tento problém mimo jiné poukázal pátý díl seriálu Ochránce nazvaný Džungle před tabulí.

Zkušenost mnoha pedagogů z různých míst republiky totiž ukazuje, že se učitelé v posledních letech setkávají se stále různorodějšími kolektivy a rozličnými potřebami žáků a rodičů, s nimiž se musí naučit profesionálně pracovat. „Tento díl na první pohled svádí k pokračování nekonečné a mnohdy velmi zpolitizované debaty o inkluzi a společném vzdělávání v českém školství. Jeho poselství však vidím především v tom, že na konkrétní složité situaci ukazuje, jak důležitá je komplexní podpora učitelů ve výchovně náročných situacích a třídách,“ komentuje odvysílanou část seriálu Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. 

Pomoci začínajícím učitelům podle Mazancové může kvalitní příprava na pedagogických fakultách a zároveň dostupná podpora ve školách. „Nemusí se jednat jen o další školení a vzdělávání, ale i dostatečnou podpůrnou síť v rámci samotných škol. Ve školách chybí školní psychologové, sociální pedagogové, specialisté na poruchy chování, tedy etopedi. Začínajícím i zkušenějším učitelům by pomohly pravidelné supervize,“ dodává Mazancová.

Učitelská platforma proto zprostředkovala pro učitele diskuzi s odborníky hned po odvysílání dílu. V té prvostupňová učitelka Pavlína Loňková z brněnské ZŠ Labyrinth a mentorka učitelů uvedla výsledky výzkumu, podle kterého nejsou začínající učitelé připraveni z pedagogických fakult na realitu ve třídě. Někteří ve své nové škole nedostanou ani uvádějícího učitele nebo mentora. “Setkala jsem se s učitelem, kterého se po měsíci nikdo nezeptal, jak se mu daří, a ani se mu nikdo nebyl podívat v hodině,” uvedla. Podle Pavlíny Loňkové je také na některých školách pozice uvádějícího učitele pouze formální. Zajímavý systém podpory mají v krnovské základní škole, kde začínající učitelé dostávají tandemovou podporu. “Nejdříve zkušenější kolegové chodí těm začínajícím do výuky a pak se spolu na další hodinu připravují. Může to trvat rok a někdo podobnou podporu potřebuje nepřetržitě,” říká ředitel ZŠ Krnov Karel Handlíř. “Na pedagogických fakultách je velmi nízká hodinová dotace pro praxe. Pomohlo by, kdyby studenti v půlce studia strávili čas ve třídě jako asistenti a viděli, jak se ve třídě vytvářejí pravidla a jak se řeší ve třídě problémy spojené s výukou,” doplňuje Drahoslav Straněk ze ZŠ Trmice.

„Ze zkušeností naší školy vidím, že učitelé potřebují podporu zkušenějších kolegů nejen ve svých začátcích. V mnoha oblastech se na fakultě běžně nepřipravují. Jde například o oblast řešení kázeňských problémů a vedení školní dokumentace. Specifickými oblastmi je pak práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a hodnocení žáků,“ popisuje zkušenost s podporou pedagogů ředitel ZŠ Šlapanice Pavel Vyhňák. V této škole provádí začínající pedagogy celým systémem práce s žáky zkušenější kolegové i členové školního poradenského týmu. „Od státu bychom ocenili, kdybychom uvádějícím učitelům mohli snížit úvazek a bylo možné více podpořit vzájemné hospitace. Bylo by zároveň vhodné nastavit konkrétní systém začlenění začínajících pedagogů do profese. Na mnoha školách na něj nezbývá dostatek prostoru ani financí,“ dodává Pavel Vyhňák.„Velmi negativně se ukazuje, že  sněmovna neschválila návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. Ta kromě jiného mohla rozšířit možnosti využívání i financování uvádějících učitelů, kteří by měli část svého úvazku vyhrazenou právě na podporu začínajících učitelů ve školách,“ doplňuje Petra Mazancová. České školství se potýká s nedostatkem pedagogů a usiluje o zatraktivnění učitelské profese, proto je nutné podpořit ty, kteří už do škol nastoupili. „Jinak budou české školy velmi těžce sehnané nové učitele rychle ztrácet,“ uzavírá Mazancová.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má přes 1200 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.