Učitelé: Otevřený dopis poslankyním a poslancům ke schvalování novely o Pedagogických pracovnicích

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

do Poslanecké sněmovny se ve středu 13. července vrací novela Zákona o pedagogických pracovnících, která je významnou příležitostí zlepšit vzdělávání v českých školách. Při zvažování, zda novelu podpoříte, Vás žádáme o zohlednění následujících argumentů:

 • Rozhodujete o tom, zda pozitivní vývoj ve školství bude pokračovat, nebo skončí. Priorita vzdělávání by měla být strategickou prioritou, ne pouze heslem na jedno volební období.
 • Jakékoliv argumenty o dalších neúměrných výdajích na podporu vzdělávání a učitelů neobstojí, protože stále patříme ve srovnání se zeměmi OECD mezi ty, jejichž výdaje na vzdělávání jsou podprůměrné. Abychom byli zemí alespoň průměrnou, museli bychom vydat na vzdělávání o půl procenta více, tedy dalších 25 miliard korun. Schválením novely se výdaje v příštím roce zvýší o 7,6 miliard, v roce 2023 pak o 11,2 miliard korun. I tak budeme školství dlužit během následujících dvou let dalších 30 miliard korun.
 • Výdaje do vzdělávání jsou investiční, nikoli do spotřeby. Investice do vzdělávání je prorůstovým opatřením, které se společnosti vrátí ve vzdělanějších dětech, jež v budoucnu budou přispívat do společné kasy. Investice do školství je investice pro úspěšnou zemi.
 • V minulých letech nedošlo ke zvyšování učitelských platů, ale pouze k dorovnání dluhu. Jsme zemí s jednou z nejnižších nezaměstnaností i podílem vysokoškoláků, proto ani současnou výši učitelských platů nelze stále považovat za konkurenceschopnou. 
 • Zvyk učitelské platy pouze dorovnávat a pak je nechat dlouhodobě stagnovat způsobuje obrovské škody – nespokojenost, nedůvěru, nízkou atraktivitu profese a odchody ze školství. 
 • Mandatorizace výdajů na učitelské platy v závislosti na průměrné mzdě je krok správným směrem, protože je nutné zvýšit atraktivitu učitelství. Na rozdíl od jiných expertů učitele pro české děti nenahradíme stroji ani je nepřivezeme z chudších zemí. 
 • Nejenže české školství trpí nedostatkem učitelů, ale ani na pedagogické fakulty se nehlásí nejlepší maturanti z ročníku. Velká část z nich má pedagogickou fakultu jen jako záložní řešení pro případ, že se nedostanou na jinou vysokou školu. Pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší, musíme usilovat o to, aby se učitelství stalo první volbou.
 • Máte v rukách možnost stabilizovat personální situaci pedagogů z dlouhodobějšího hlediska. Vaše rozhodnutí může výrazně prohloubit a zvýšit zájem o učitelství zejména u mladé generace v ČR.
 • Už současný nárůst platů školství prospěl, do škol se pomalu začínají vracet dřívější absolventi pedagogických fakult. Prosím nestůjte tomuto trendu v cestě.
 • Obavy z poklesu kvality výuky v důsledku otevření učitelské profese se obávají především ti, kteří buď ve školách přímo nepůsobí a mají informace ze škol jen zprostředkovaně, nebo nevěří ředitelům, že mají zájem zaměstnat ve škole ty nejlepší kandidáty. Věřme ředitelům, že dokáží pro žáky ve své škole vybrat z kandidátů toho nejvhodnějšího učitele, poskytnout mu podporu a zajistit další vzdělávání.
 • Novelu podporují nejvýznamnější organizace sdružující ředitele a učitele ve školách, tedy reálné praktiky, kteří mají každodenní zkušenost s žáky ve třídách.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, tímto Vás žádáme o podporu novely Zákona o pedagogických pracovnících. Novelu považujeme za jednu z klíčových změn a příležitost dát českému školství stabilitu, a tím i zlepšit podmínky vzdělávání v naší zemi. 

Podepsáni:

František Dobšík, Českomoravský Odborový Svaz Pracovníků Školství
Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

Podporu novele vyjádřily i Sdružení učňovských zařízení a Unie školských asociací ČR – CZESHA, která k novele Zákona o pedagogických pracovnících zveřejnila stanovisko.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má 1200 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.