Učitelé ministryni Schillerové: Vašimi výroky o platech učitelů manipulujete a snažíte se rozeštvat jednotlivé profesní skupiny proti sobě

Učitelé ministryni Schillerové: Vašimi výroky o platech učitelů manipulujete a snažíte se rozeštvat  jednotlivé profesní skupiny proti sobě

Učitelská platforma reaguje na výroky ministryně Aleny Schillerové k učitelským platům na tiskové konferenci v úterý 1. června. Paní ministryně uvedla, že pokud by prošla novela Zákona o pedagogických pracovnících, která by zajistila minimální objem finančních prostředků pro platy učitelů na úroveň 130 % průměrné mzdy v ekonomice, klesly by tak platy ve veřejné sféře o 15 %, a to včetně platů hasičů a policistů. Navíc by podle ministryně Schillerové byly ohroženy všechny dotační programy. 

Podle pedagogů sdružených v Učitelské platformě je akutním problémem školství nedostatek učitelů. Proto je nutné řešit, jak učitele ve školách zajistit a konkurenceschopné platy učitelů jsou jedním z řešení. „Investice do vzdělávání a učitelů jsou jednou z nejsmysluplnějších investic, které nyní můžeme pro naši budoucnost realizovat,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 

Podle ní předchozí navyšování učitelských platů bylo jen doháněním dluhu, který způsobily předchozí vlády. „Pokud chceme, aby naše děti vzdělávali ti nejlepší, neměli bychom dopustit, aby se ti nejtalentovanější rozhodli pro jinou profesi jen proto, že si jinde vydělají více,” dodává Petra Mazancová.

V roce 2022 by dorovnání základních učitelských tarifů stálo státní pokladnu 8 miliard korun, v roce 2023 11 miliard korun. Polovina z těchto peněz jde pouze na udržení základních platů učitelů na současné reálné úrovni vůči průměrné mzdě. Podle Petry Mazancové jsou výroky paní ministryně manipulativní. „Pokud paní ministryně uvádí, že navýšení platů učitelů by vedlo ke snížení platů hasičů a policistů o 15 %, považujeme její výroky za snahu rozeštvat jednotlivé profesní skupiny proti sobě. A to považujeme za nepřípustné.” 

Pedagogové v Učitelské platformě upozorňují na pět důležitých faktů, které se týkají učitelských platů.

Jaký je aktuální stav: Za 25 let učitelování nárůst platu o necelých deset tisíc korun

Je pravda, že platy učitelů rostly aktuálně vysokým tempem, rostly ale z nízkého základu. Toto navýšení tak bylo nezbytným dorovnáním konkurenceschopnosti učitelských platů. Přesto je nutné říci, že rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm mzdy učitele je 9 770 Kč. Za 25 let praxe si tak učitel postupně polepší o necelých 10 tisíc korun, a to skutečně není žádný lákavý platový postup a kariérní růst.

Konkrétní aktuální čísla: Uváděný průměrný plat učitele neodpovídá tabulkovým platům učitele s 25letou praxí

Nástupní plat učitele bez praxe je dnes 32 170 korun hrubého, což je cca 26 120 korun čistého, a plat se tak pohybuje na úrovni průměrného platu vysokoškolského absolventa. 

Číslo, se kterým se ale setkáváme nejčastěji, je průměrný plat ve školství. A to je značně nefér, jelikož tato částka nemá s běžným učitelem moc společného. Tento průměrný plat je aktuálně 44 202 hrubého, tedy cca 35 tisíc korun čistého. To je částka od platu začínajícího učitele notně vzdálená a nedosáhne na ni často ani učitel po 25 letech praxe. Uváděný průměrný plat totiž obsahuje nejen platy učitelů, ale i ředitelů a dalších pracovníků, kteří pracují např. na koncepci školy, a mohou tak být i ve vyšších tabulkových stupních. Dále jsou v průměrném učitelském platu zahrnuty osobní příplatky a odměny, které ale opravdu zdaleka nepobírají všichni, a rozhodně ne všichni ve stejné výši. Operovat tedy s průměrným platem učitele není relevantní, protože to logicky vyvolává dojem, že učitel dnes bere skoro 40 tisíc korun čistého, a ještě by měl dostat další peníze. Tak to ale opravdu není.

Co obsahuje navrhovaných 130 % průměrné mzdy: Není to jen základní plat, ale i všechny možné příplatky a odměna za přesčasy

Novela zákona o pedagogických pracovnících umožňuje valorizaci učitelských platů podle průměrné mzdy v ekonomice. Častá interpretace je, že učitelé by měli plošně brát 130 % průměrné mzdy (PM). To ale není pravda. Základní platový tarif učitele v prvním roce praxe začíná na 100 % PM a po 25 letech praxe dosáhne na 119 % PM. To je od 130 % PM dost vzdálené. Ani ředitel ve 13. platové třídě po 25 letech praxe nedosáhne svým základním platem na uváděných 130 % PM. V současné době je 130 % PM 47 454 korun hrubého, což není příliš velký rozdíl oproti uvedenému průměrnému platu 44 202 Kč ve školství. 

Kolik učitelé dostanou přidáno, když novela projde: Budou brát nikoli 130 % průměrné mzdy, ale jen 118 % základního platového tarifu

S předpokladem dosažení průměrné mzdy 37 800 v roce 2021 by učitel s praxí do deseti let pobíral v roce 2023 základní plat 44 498 korun, tedy 118 % průměrné mzdy. Navýšení by se vždy realizovalo s dvouletým zpožděním, takže v daném roce by byl základní tarif učitele k průměrné mzdě ještě nižší. A v daném roce ještě méně konkurenceschopný.

Průměru 130 % by se blížil jen učitel s více jak 25 lety praxe. A jelikož další přidání má stejně v příštím roce přijít, bavíme se v podstatě o stejných částkách, které budou z rozpočtu do platů učitelů stejně mířit. Žádný učitel si tak nebude moct nárokovat 130 % průměrné mzdy. Nadtarifní složka představuje jednu šestinu celkového objemu finančních prostředků, které jsou určeny na platy pedagogických pracovníků. Tato nadtarifní složka obsahuje odměny a příplatky a umožňuje ředitelům odměnit ty, kteří vykonávají práci navíc či prokazatelně usilují o co nejvyšší kvalitu výuky. 

Proč je nutné novelu schválit? Konkurenceschopný a garantovaný plat pro učitele

Dá se předpokládat, že se růst platů opět na čas zastaví, načež se opět bude dorovnávat ztráta. Tento cyklus dorovnávání a nedůstojných debat by přijetím návrhu novely odpadl. Zákonem by se stanovilo, že platy učitelů budou růst, když se státu bude dařit, a také je tu risk, ač reálně malý, že budou rovněž klesat s klesající průměrnou mzdou, když se ekonomice dařit nebude. Navázáním učitelského platu na průměrnou mzdu se posílí pozice učitele, jelikož plat bude vždy konkurenceschopný a garantovaný. Stát tak může ukázat, že je pro něj vzdělávání skutečnoou prioritou. Nyní jsou tabulky tvořené konkrétními částkami, které dříve nebo později zastarají. Ať už vlivem inflace, nebo působením ekonomického růstu. To se po novele nestane. A připomínáme: české školy trpí kritickým nedostatkem učitelů, a učitele z Ukrajiny ani z Mongolska nepřivezeme.

Kontakt:

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele