Učitelé: Příklady dobrého zajištění výuky žáků z rodin pedagogů či lékařů

Rodiče pracující jako učitelé nebo v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) z různých míst republiky v posledních týdnech upozorňují na to, že řada škol, které mají zajistit vzdělávání jejich dětí v době distanční výuky, neplní tuto roli dostatečně. Zástupci škol sdružených v Učitelské platformě proto popisují praxi škol, v nichž se tuto službu daří zajistit dobře.

Aktuálně tyto děti nerotují, ale chodí do školy bez přerušení, přičemž v distančním týdnu, kdy by se měly vzdělávat se svými spolužáky online, nejsou doma, ale ve škole. Děti však v některých školách majíí zajištěný pouze dozor a některé školy dostatečně nepodporují jejich připojení do distanční výuky. „Velmi mě mrzí, že jsem se za poslední dny setkala opravdu s velkým množstvím nespokojených rodičů – učitelů, zdravotníků nebo záchranářů, kteří upozorňují na nedostatečné zajištění výuky jejich dětí. Kdo jiný by těmto dětem měl zajistit kvalitní připojení do distanční výuky než jejich vlastní školy?“ popisuje své zjištění Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy.

Na řadě škol je však vzdělávání těchto dětí zajištěno ve stejné kvalitě a podmínkách, jaké mají i děti rodičů mimo krizovou infrastrukturu. Ředitelé a učitelé sdružení v Učitelské platformě popisují své postupy z míst, kde se jim daří vše zajistit v dostatečném rozsahu.

U nás dostanou tito žáci k dispozici Ipady, mají k sobě asistentku pedagoga, připojení do online výuky je samozřejmostí. Během dne jim AP pomáhá s připojením do online výuky, dělá s nimi samostatnou práci a odpoledne dodělávají, co nestihli během výuky,“ popisuje postup ve své škole Gabriela Hrušková, ředitelka ZŠ TGM Štětí.

Zkušenost Základní školy profesora Švejcara v Praze 12 uvádí její ředitel Ondřej Lněnička: „Máme ve škole učitele, který přímo koordinuje vzdělávání těchto žáků. Tento učitel má k sobě další kolegy, kteří pomáhají žákům s připojením a s výukou jako takovou. Nejvíce je třeba pomoci nejmladším žákům, kteří u sebe nemají rodiče. Zvládneme takto zajistit připojení žákům z různých škol, tříd i ročníků v jeden čas.“ 

V poděbradské základní škole Václava Havla kromě výuky zjišťují od rodičů i případné aktuální vzdělávací potřeby a případné obtíže. „Pro naše učitele a vychovatele je důležité vědět, na co se máme ve výuce zaměřit a jak dětem pomoci,” říká ředitel školy Vlastimil Špinka.  V ZŠ Skálova v Turnově se podle zástupkyně ředitele a výchovné poradkyně Jany Pekařové tyto děti schází v rámci malých skupin žáků, kteří mohou docházet do škol na skupinové konzultace. Součástí těchto skupin jsou i deváťáci připravující se na přijímací zkoušky, žáci s odlišným mateřským jazykem i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové by se nemělo zapomenout ani na učitele, kteří budou přítomni u závěrečných či maturitních zkoušek. „Tito učitelé neučí prezenčně a budou stále vedeni jako pedagogové učící distančně. U závěrečných zkoušek či maturit však musí být přítomni bez ohledu na to, že péče o jejich děti není zatím zajištěna,” vysvětluje.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/ 
LinkedIn: linkedin.com/company/ucitele

Učitelská platforma má 1100 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.