Učitelé: Chceme ve školách i školkách spolehlivější testy

Výsledky z prvního týdne testování žáků ve školách ukazují, že zvolené antigenní testy odhalí jen velmi nízký počet nakažených dětí, který zřejmě neodpovídá virové náloži ve společnosti. Učitelé sdružení v Učitelské platformě proto vyzývají vládu k okamžitému zajištění spolehlivějších testů ještě v tomto školním roce i pro návrat žáků od září. 

Data Ústavu zdravotnických informací z prvního týdne testování žáků ve školách ukazují, že z 610 tisíc žáků testovaných na začátku týdne jich bylo pozitivních pouze 302, což je přibližně jeden z dvou tisíc testovaných. Mnozí odborníci proto upozorňují, že antigenní testy nejsou vhodně zvoleným nástrojem pro plošné testování všech žáků a pracovníků ve školách, a doporučují do škol nasadit spolehlivější PCR testy.

„Nízká spolehlivost vzbuzuje nedůvěru u žáků i rodičů, kteří se bojí o své blízké. Bez důkladného testování i pokračování v očkování učitelů nebude možné uvažovat o bezpečném otevření škol,“ říká Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, a dodává: „Školy byly zavřené příliš dlouho na to, abychom volili polovičatá řešení. Nechceme falešnou jistotu o zdravých dětech ve školách, chceme skutečně bezpečné prostředí pro všechny, zvláště pokud je pravděpodobné, že se stejnými opatřeními budeme vstupovat i do dalšího školního roku.”

Jedním z důležitých faktorů by tedy mělo být zvážení přechodu na přesnější PCR testy, které již dnes využívají některé soukromé školy nebo například městská část Praha 9. Příčinou nepřesných výsledků testování může být, že manipulace s testy a jejich správné provedení je pro mnoho dětí velmi náročné, jak potvrzují zkušenosti řady pedagogů. „Děti mohou takřka v každém jednotlivém kroku udělat chybu. Samoodběr je pro ně tak nepříjemný, že mnohdy neudrží tyčinku v nose dostatečně dlouhou dobu a nedostanou se s ní dostatečně hluboko. Tyto kroky jsou přitom stěžejní pro to, aby test mohl dobře fungovat,“ vysvětluje Ruth Konvalinková, ředitelka církevní základní školy Filipka v Brně-Židenicích. PCR testování se organizuje pouze jednou týdně, a představuje tedy pro školy menší zátěž. Na rozdíl od antigenního testování nemusí rodiče dvakrát týdně čekat, zda bude probíhat výuka, nebo celá třída bude muset kvůli pozitivitě zjištěné z antigenního testu do karantény. Odpadne tak i posílání žáků na potvrzující PCR test.

Důležitou podmínkou přípravy dalšího testování je podle zástupců Učitelské platformy i to, aby do výběrového řízení pro výběr testů byli přizváni i zástupci ministerstva školství. V současné chvíli veřejnou zakázku pro výběr testů plně spravovalo ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Řada důležitých aspektů z pedagogického terénu se tak do požadavků na vybírané testy vůbec nedostala. Srovnání spolehlivosti různých antigenních testů přitom ukazuje, že nabízená celková cena by určitě neměla být hlavním kritériem při jejich nákupu.

„Z naší zkušenosti i nezávislých studií vyplývá, že pro školy by mohly být smysluplné i kvalitní antigenní testy s vysokou senzitivitou. Pro využití PCR testů se nabízí využití tzv. poolingu, který by výrazně snížil náklady na testování. Zároveň je však třeba mít na paměti, že náklady na testování budou vždy nižší než finanční ztráty způsobené celkovým uzavřením škol,“ vysvětluje Jiří Hokeš, ředitel ScioŠkoly v Praze 11.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/ 

Učitelská platforma má přes 1100 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.