Učitelé: Řešme záložní varianty pro maturitní a jednotné přijímací zkoušky, pokud se pandemická situace nezlepší

Musí mít maturanti i žáci při přijímačkách negativní testy na covid, co když bude muset celá maturitní komise do karantény, co když se kvůli opakované karanténě nebudou moci žáci dostavit k přijímačkám nebo k maturitám? To jsou problémy, které nejsou dodnes vyřešeny. Proto Učitelská platforma požaduje, aby Ministerstvo školství co nejdříve představilo záložní varianty podoby maturitních a jednotných přijímacích zkoušek pro případ, že se pandemická situace nezlepší či zhorší.

Kvůli současné pandemické situaci je nutné se připravit na situaci, kdy se z důvodu nemoci či karantény nebudou moci dostavit žáci k přijímacímu řízení, a nebo maturanti, předseda, či místopředseda maturitní komise a třídní učitel k maturitní zkoušce. Podle pedagogů sdružených v Učitelské platformě je potřeba mít co nejvíce předvídatelných scénářů, na které se mohou připravit žáci i učitelé.

Jednotné přijímací zkoušky by podle členů Učitelské platformy měly zůstat v současné podobě – tedy v té, kdy žáci budou vyplňovat testy v prostorách střední školy, na kterou se hlásí. „Objevily se sice návrhy, aby žáci mohli absolvovat přijímací zkoušky ve svých stávajících základních školách. V takovém případě však hrozí zpochybňování výsledků zkoušek,“ uvádí člen výkonného výboru Učitelské platformy Michal Kaderka. I pro jednotné přijímací zkoušky by však ministerstvo mělo připravit variantu pro případ, že nebude možné uskutečnit prezenční setkání tak vysokého počtu žáků na jednom místě. Také zde je třeba předem jasně uvést pravidla a možnosti náhradních termínů pro žáky, kteří se zkoušky nebudou moci zúčastnit kvůli nemoci nebo povinné karanténě.  

V případě maturit se podle Učitelské platformy může státní část složená z testů uskutečnit distančně, kdežto profilová část ústních zkoušek by měla proběhnout prezenčně přímo ve škole. Bylo by vhodné, aby Ministerstvo školství včas zveřejnilo pravidla, která s pořádáním maturitních zkoušek souvisí. Například zda bude podmínkou účasti u zkoušky negativní antigenní test studenta i členů komise. „Také je třeba jasně popsat, za jakých podmínek by maturitní komise musela jít do karantény, pokud se u někoho objeví onemocnění během konání zkoušek. Stejně tak je třeba předem jasně popsat, jak to bude s náhradními termíny maturitní zkoušky u žáků, kteří by během konání zkoušek byli v karanténě,“ uvádí Eva Marková z pražského Gymnázia Jana Keplera.

Kontakt:
Michal Kaderka, člen vedení Učitelské platformy
tel.: 777 879 481
email: michal.kaderka@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele
Instagram: https://www.instagram.com/ucitelskaplatforma

Eva Marková, učitelka Gymnázia Jana Keplera
tel.: 602 595 019
email: markova@gjk.cz 

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.