Učitelé: Chceme otevření škol, ale bezpečně

Učitelská platforma vítá záměr znovu otevřít školy, ale upozorňuje, že pro bezpečný návrat je nutné splnit tři základní podmínky: jasný plán návratu, pravidelné testování žáků a představení strategie očkování zaměstnanců ve školách. Musí být jasné, kdo a za jakých okolností se do školy vrátí a co se stane, když bude mít někdo pozitivní výsledek testu. Žáci by měli být testováni alespoň jednou týdně a vláda by měla mít vypracovaný plán, jak bude očkován školní personál. Při registraci k očkování by měli mít přednost pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, kteří působí v těch typech a stupních škol, kde výuka stále probíhá. 

Učitelská platforma požaduje jasná pravidla pro případ, že některý z žáků je pozitivní. Nemělo by tomu být jako dosud, kdy o karanténě rozhodovaly hygienické stanice. Pravidla by měla být plošná a platná pro všechny stejně. 

Testování žáků by podle Učitelské platformy mělo být pravidelné a ve stanovené frekvenci minimálně jedenkrát týdně. I přesto, že třídy pravděpodobně často skončí v karanténě, stále budou žáci do škol více chodit než nechodit. Dobrým příkladem jsou sportovní soutěže. “Díky pravidelným testům občas některý tým spadne do karantény, ale soutěž jako taková běží relativně normálně. Testování ale musí být časté, nikoli symbolické,”  říká Ruth Konvalinková, ředitelka brněnské základní školy Filipka.  

České školy by se mohly inspirovat rakouským modelem, kde jedna skupina žáků jde do školy v pondělí a v úterý, další skupina ve středu a ve čtvrtek a v pátek se učí distančně všichni, přičemž žáci jsou testováni vždy první den ve škole.  

Učitelská platforma upozorňuje, že dosud nebyla představena strategie očkování učitelů a školního personálu. “Učitelky a učitelé mateřských škol stejně jako těch speciálních jsou vystaveny největšímu riziku, protože zde není povinná ani rouška. Dále jsou otevřeny první a druhé třídy základních škol. Pokud se otevřou poslední ročníky základních a středních škol, měli by dostat přednost i učitelé těchto tříd,” sděluje Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. Podle učitelky ze středočeských Chocerad Jany Servusové je podmínkou pro úspěšný chod škol zásadní, aby učitelé byli zdraví: “Provozuschopní učitelé jsou podmínkou provozuschopných škol.”  

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/ 

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.