V matematice využívání 3D modelování k nákresu ptačí budky, v zeměpise plánování výletu do on-line mapy, která bude propojená s dalšími cestovatelskými informacemi či analýza vlastního pohybu a náprava chyb s pomocí digitální kamery v tělesné výchově. To jsou příklady zapojení digitálních technologií do jednotlivých předmětů. Nyní probíhají změny vzdělávacího obsahu a hrozí, že se na využívání digitálních technologií opět zapomene. 

Od letošního září se změní výuka informatiky, která se posune od výuky používání kancelářských aplikací k rozvoji informatického myšlení a bude se posilovat dovednost programovat či algoritmizovat. “Práci s elektronickými dokumenty by pak měli učit učitelé ve svých předmětech. Měli by i využívat digitální technologie při výuce tak, aby se žáci naučili počítače a mobily používat nejen k zábavě, ale i k řešení problémů,” říká Libor Klubal ze Základní školy generála Heliodora Píky ve Štítině u Opavy, který se na tvorbě nového pojetí informatiky podílel. Podle něj nebyla nikdy na zavedení těchto změn příhodnější doba, protože v rámci distanční výuky nezbyla mnoha školám jiná šance, než reálně učit pomocí informačních technologií. Textový editor se stal nedílnou součástí většiny předmětů, práce s fotografií také.

Vítáme navýšení hodin pro informatiku i podporu rozvoje informatického myšlení, tak podporu informatického myšlení. Nelíbí se nám netransparentnost prováděných změn, není jasné, kdo v jaké fázi se na úpravách podílel. Největší výzvou však je, aby se z digitální gramotnosti nestala jen formální záležitost a aby opravdu docházelo k jejímu rozvoji ve všech předmětech,” zakončuje Štěpánka Baierlová, učitelka ze ZŠ Lerchova v Sušici.

Vzdělávacímu obsahu je nadřazeno šest klíčových kompetencí, mezi nimiž jsou například komunikace či pracovní dovednosti. “Těm se ve školách obvykle nevěnuje pozornost, protože nejsou součástí jednotných přijímaček ani státních maturit. Pokud se proto vyřeší využívání zapojení technologií jen vytvořením sedmé klíčové kompetence s názvem digitální gramotnost, výuka se pravděpodobně nikam neposune,” doplňuje Bohuslav Hora, člen vedení Učitelské platformy a učitel na základní škole v Chrašticích. 

Podle Bohuslava Hory výuka v období koronaviru zapojení digitálních technologií do výuky pomohla: “Učitelé se naučili využívat mnoho různých nástrojů, které výuku přiblížily současnému světu. Proto bychom měli již se zapojením digitálních technologií ve výuce počítat.” 

V listopadu 2014 vláda schválila velmi dobrou Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, ale loňský přechod do distanční výuky ukázal, že strategie nebyla naplněna a učitelé se museli vše naučit. Strategie měla ulevit učitelům informatiky učit základní dovednosti a zaměřit se na rozvoj informatického myšlení, programování, tvorbu webů apod. Práci s elektronickými dokumenty či umět používat digitální zařízení (tablety, počítače, mobily apod.) by pak měli zajišťovat učitelé běžných předmětů.  

 

Kontakt: 

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: twitter.com/ucitele
Facebook: facebook.com/ucitele
Instagram: instagram.com/ucitelskaplatforma/

Štěpánka Baierlová, učitelka ze ZŠ Lerchova v Sušici
tel.: 776 004 372
email: s.baierlova@gmail.com

Libor Klubal, člen Učitelské platformy a učitel Základní školy generála Heliodora Píky a MŠ Štítina a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
tel.: 603 526 781
email: Lklubal@gmail.com
web: http://www.liborklubal.cz/ 

Bohuslav Hora, člen vedení Učitelské platformy a učitel ZŠ a MŠ Chraštice
tel.: 728 019 177
email: bohuslav.hora@ucitelskaplatforma.cz

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.