Učitelská platforma po třech letech: Máme důvěru politiků, získali jsme vliv na vzdělávací politiku a zažíváme velký růst

Tisková zpráva - dekorace pozadí

Učitelská platforma vznikla před třemi lety s cílem zvýšit kvalitu výuky v českých školách ovlivňováním školské legislativy i diskusí ve veřejném prostoru o vzdělávání. To vše se splnilo. Nyní má Učitelská platforma částečně profesionalizované vedení, vyrostla na devět set členů a se svými členy vytvořila vizi pro další činnost. Nezanedbatelný je i dosah na více jak čtrnáct tisíc učitelů a významná jsou i pedagogická ocenění jednotlivých členů.

Podle předsedkyně Petry Mazancové se při zakládání Učitelské platformy nikomu nesnilo, jakého postavení a vlivu se spolku dostane: “Všichni naši členové musí učit a jsme po třech letech skutečným hlasem terénu. Jsme partnerem politiků, ministerstva školství a jeho podřízených organizací. Máme i expertní důvěru všech významných médií.” Zároveň si Učitelská platforma zakládá na postojích a hodnotách členů “Odmítáme anticiganismus, xenofobii, antiislamismus, homofobii a antisemitismus ve školách i ve společnosti. Vystupujeme proti nerovnostem ve vzdělávání, podporujeme inkluzi. Osobnostní rozvoj žáků je pro nás důležitější než známky či předměty, které učíme,“ doplňuje Petra Mazancová.

Učitelská platforma považuje odbory za svého přirozeného partnera, protože bez zvyšování platů učitelů se nestane učitelská profese atraktivnější. Samotné zvyšování platů učitelů zvýšení kvality vzdělávání nezaručí. Ke zvýšení kvality vzdělávání je důležitější zvyšování celkových výdajů na školství, které umožní zaměstnat další nutné profese, jako jsou speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové či asistenti žáků a pedagogů. K tomu Petra Mazancová říká: “Od odborů se ale lišíme. Nevadí nám vysokoškolsky vzdělaní učitelé bez pedagogického vzdělání, kteří chtějí učit a věříme ředitelům, že dohlédnou na jejich pedagogické vzdělávání. Stejně tak by ředitelé škol měli mít více prostoru ovlivňovat výši platů podle kvality výuky vyučujících a neřídit se jen tabulkami a minimálního prostoru pro osobní ohodnocení.” 

Pedagogové sdružení v Učitelské platformě dále podporují žákovské i rodičovské samosprávy i rovnocenné financování soukromých a církevních škol. “Je nutné podpořit okrajové proudy vzdělávání, protože se ukazuje, že během dalšího desetiletí se tyto vzdělávací trendy stávají běžnou součástí výuky,” doplňuje předsedkyně Mazancová. Podle Petry Mazancové byla důležitá strategie pracovat s učiteli a přesvědčit je, že změna je možná, aniž by museli čekat na zázrak ze shora. 

Vliv na vzdělávací politiky

Čtyři zástupci Učitelské platformy jsou členy expertního týmu Jiřího Drahoše, který je předsedou školského výboru Senátu. Učitelská platforma se stala i místem, kde všechny prodemokratické strany konzultují své vzdělávací programy. 

Ukázkou práce Učitelské platformy je utajená ministerská vyhláška č. 27 o okleštění inkluze. V sobotu 5. září jedna z našich členek upozornila, že na webu MŠMT je návrh ministerské vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což znamenalo omezení inkluze. V pondělí 5. září naši členové z řad ředitelů konzultovali dopady vyhlášky na školský terén s poslanci školského výboru Poslanecké sněmovny, v úterý se zástupci školského výboru Senátu a ve středu naši členové na školském poslaneckém výboru v přítomnosti ministra apelovali na její nepřijetí. Výsledkem je přepracování vyhlášky o inkluzi. 

Podobná situace nastala v případě jednotných přijímacích zkoušek či ve změně maturit pro jaro 2021. Pravidelně jsou stanoviska Učitelské platformy citována při zasedání školských výborů Poslanecké sněmovny i Senátu.

Vliv na diskusi na veřejném prostoru o vzdělávání

Členové Učitelské platformy se vyjadřují k dopadům jednotlivých nařízení ve všech médiích s nejširším dosahem. Naše předsedkyně byla historicky první zástupkyní učitelské veřejnosti v Otázkách Václava Moravce a v OVM jsou stanoviska Učitelské platformy pravidelně citována. Vedle toho jsou pod hlavičkou Učitelské platformy zváni hosté do DVTV.cz a do dalších pořadů. “K problémům ve vzdělávání se donedávna vyjadřovali jen experti či akademici bez reálného kontaktu s žáky. To se nyní mění,” upozorňuje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 

Stabilizovaná organizace s řádně zvoleným a profesionálním vedením a členy přijatou vizí

Letos na jaře byli v řádných volbách zvolení do výkonného výboru:
Petra Mazancová, učitelka litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna,
Jitka Kadrmasová, ředitelka Církevní základní školy Borohrádek,
Bohuslav Hora, učitel Základní školy a mateřské školy Chraštice,
Michal Kaderka, učitel pražského Gymnázia Na Zatlance a budoucích učitelů na FF UK.

Učitelské platformě se daří i zvyšovat drobné dary (okolo 50 tisíc korun ročně) a získala i svého prvního velkého donora Nadaci České spořitelny (od září 2019 dar 1,5 milionu korun). To umožňuje profesionalizaci vedení, byť je stále podmínkou, že všichni ve vedení organizace musí učit. Na konci října se v součinnosti s členskou základnou podařilo i vytvořit vizi, která určuje další směrování činnosti Učitelské platformy. 

Vliv na učitelskou komunitu

Zástupci Učitelské platformy adminují facebookovou skupinu Učitelé+, která má více než 14 tisíc členů a tvoří jí z 99,999 % jen učitelé a studenti pedagogických oborů. Tato facebooková skupina sehrála velkou úlohu při jarním uzavření škol a přechodu tisíců  učitelů do on-line vyučování. Tato pomoc probíhá i nyní na podzim. Pro své členy Učitelská platforma nahrazuje i tzv. střední článek vzdělávacího systému – pomocí rozličných webinářů pomáhá s implementací ministerských manuálů, nové školské legislativy či rad, jak se vyrovnat s covid opatřeními a představuje inovativní metody výuky.

Úspěchy členek a členů Učitelské platformy

Vedle finalistů v první desítce v každém ročníku se jedná o tyto oceněné v Global Teacher Prize ČR:
2020
Václav Fiala, ZŠ Brigádníků, Praha, 1. místo
Štěpánka Baierlová, ZŠ Sušice, 2. místo

2017
Jana Kopecká, ZŠ Kunratice, 1. místo
Andrea Tláskalová, ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, 2. místo
Bohuslav Hora, tehdy ZŠ Planá nad Lužnicí, nyní Základní školy a mateřské školy Chraštice, 3. místo

Cena za inovace ve vzdělávání EDUína:
Rok 2020: Klára Koubská, 1. cena odborné poroty, projekt Buddies program Základní školy SMART
Rok 2019: Michal Kaderka, 3. cena odborné poroty za rozcestník k mediální výchově www.svetmedii.info 

Cíle pro rok 2021
Manažerské zvládnutí růstu členů i aktivit, udržení programů pro vzdělávání, sdílení dobré praxe a péče, zvýšení transparentnost prostřednictvím zveřejnění jména členů.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
Email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele
Instagram: https://www.instagram.com/ucitelskaplatforma/ 

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.