Učitelé: Mezi pracovníky kritické infrastruktury patří i učitelky mateřských škol, nabídněte i jim očkování proti covidu

Ministr zdravotnictví představil plán dobrovolného očkování pro ohrožené skupiny obyvatelstva a osoby zajišťující klíčovou infrastrukturu státu. V sedmi skupinách, kterým bude nabídnuto se nechat očkovat proti covidu, však chybí zaměstnanci mateřských a speciálních škol, kde nejsou roušky pro děti povinné. Mateřské školy však mají klíčovou úlohu v péči o děti zdravotníků, hasičů či dalších profesí, které jsou nutné pro zajištění chodu státu. 

Mateřské školy jsou od začátku nouzového stavu stále otevřeny a děti  nemusí mít roušky. Podobně jsou na tom i speciální školy. Není proto divu, že učitelky a učitelé mateřských i speciálních škol jsou velmi zasaženi koronavirovou epidemií.

Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové se v návrhu zákona ministra zdravotnictví nepochopitelně zapomnělo na tyto pracovníky “Při práci s dětmi nelze ohlídat, aby měly neustále roušky. Pokud nejsou do plánu dobrovolného očkování zahrnuti všichni učitelé, mělo by se aspoň myslet na ty v mateřských a speciálních školách. Ti jsou nyní vystavení nadměrnému riziku nákazy,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 

V současnosti ale jen pětina mateřských škol funguje bez jakéhokoliv omezení. „Mateřské školy jsou především vzdělávací, nikoli hlídací instituce. Ale uvědomujeme si, jak důležitou roli nyní v péči o děti sehráváme. Nepožadujeme uzavření mateřských škol, ale chceme, aby se s námi počítalo a byla nám nabídnuta možnost se očkovat,” sděluje Eva Musilová, ředitelka mateřské školy v Borohrádku. 

Podobná situace je i ve speciálních školách, které se nyní společně otevřely s žáky prvních a druhých ročníků základních škol. “Vzdělávání dětí se speciálními potřebami vyžaduje osobnější přístup a je tedy náročnější, proto je vhodné pracovat s těmito dětmi přímo ve škole. U žáků se sluchovým postižením je například důležité odezírání, jiné děti mají řečové vady a v roušce může být komunikace nesrozumitelná,” doplňuje Tomáš Čada, učitel integrovaného gymnázia, střední odborné, základní a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze.

Petra Mazancová k tomu dodává: “Šíření epidemie je nutné v mateřských i speciálních školách neustále vyhodnocovat na základě dat, aby bylo jasné, zda se učitelé nakazili od dětí či mimo školu. Data by pak měla být zveřejněna v otevřeném formátu, který umožňuje vysvětlit šíření covidu odbornou veřejností. Všem učitelům bychom měli nabídnout i antigenní testy, které umožní zjistit, zda mají v těle protilátky proti koronaviru.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
Email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele
Instagram: https://www.instagram.com/ucitelskaplatforma/ 

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.