Učitelé: Rozhodněte co nejdříve o letošních přijímacích zkouškách na střední školy a připravte distanční variantu

Tisková zpráva - dekorace pozadí

Učitelé sdružení v Učitelské platformě upozorňují, že žáci i učitelé potřebují co nejdříve znát podobu přijímacího řízení na střední školy pro tento školní rok. Dlouhodobé uzavření škol a nejistý výhled dalšího vývoje jsou podle Učitelské platformy zásadním důvodem, aby si školy samy určily, jakou důležitost jednotné přijímací zkoušce dají. Důležité je zachování dvou termínů a organizátor přijímaček by měl počítat i se situací, že žáci budou muset dělat testy z domova.

Současná situace ve vzdělávání je naprosto mimořádná, školy byly nuceny již po prvním měsíci běžné výuky přejít opět na vzdělávání distanční formou. Ta má však na mnoha školách rozdílnou podobu a žáci dosahují velmi různorodých vzdělávacích výsledků. Opakovaně požadujeme včasné a transparentní informace pro učitele, vedení škol, žáky i rodiče, zda a v jaké podobě budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, vysvětluje Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. 

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek mají při přijetí na školu minimální váhu 60 %. Někteří žáci však nemají pro distanční výuku vhodné podmínky a zároveň jsou školy, kde se učitelům přechod do online výuky nepodařil. Podle Romana Podleny z brněnského Gymnázia Matyáše Lercha by proto měl tvůrce testů Cermat zohlednit, že mnoho uchazečů se ke složitější látce vůbec nedostane. Dále by vedení škol měla mít možnost se rozhodnout, jakou váhu jednotným přijímačkám přidělí. “Školy by výsledky jednotných přijímaček mohly i ignorovat, ale určitě není žádoucí, aby se nedržely zavedené praxe a vytvářely jiné formy přijímaček. Žáci potřebují stabilní prostředí,” dodává Roman Podlena. 

Člen vedení Učitelské platformy a učitel na základní škole v Chrašticích Bohuslav Hora připomíná, že  by Cermat měl taktéž připravit variantu, která umožní vykonat zkoušku distanční formou. Mělo by se počítat s možností konat přijímací zkoušky na své základní škole, aby se omezilo dojíždění. Zároveň je nutné se připravit i na horší variantu, a tou je stav omezení pohybu. V tom případě by měla být možnost dělat přijímačky z domova, říká Bohuslav Hora. I podle něj je důležité, aby se zachovaly dva termíny zkoušek. 

Učitelé zároveň v souvislosti s jednotnými přijímacími zkouškami připomínají, že jsou v rozporu s cíli čerstvě schválené Strategie vzdělávání v ČR do roku 2030+. Ukazuje se obrovský nesoulad  mezi požadavky jednotné přijímací zkoušky a mezi tím, kam směřuje vzdělávání v 21. století, jak je popsáno například právě ve Strategii 2030+, uvádí Kristina Zůbková, která učí na základní škole v Malšicích. 

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
Email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele
Instagram: https://www.instagram.com/ucitelskaplatforma

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.