Učitelé: Praktickou výuku nerušte, nelze ji distančním vzděláváním nahradit

Tisková zpráva - dekorace pozadí

Pedagogové z Učitelské platformy upozorňují na neřešenou oblast vzdělávání v případě zvažovaného zavření středních škol a učilišť. Žáci těchto škol by tak přišli i o praktickou výuku, kterou lze velmi těžko nahradit distančním vzděláváním. Podle Učitelské platformy by měla praktická výuka zůstat zachována a je potřeba určit pravidla pro její absolvování.

U některých učebních oborů tvoří praktická výuka až polovinu vyučovací doby. Žáci těchto oborů velmi často tráví jeden týden ve škole při výuce a druhý týden v dílnách školy či ve firmách a praktických provozech. 

Nyní hrozí, že pokud se daný okres dostane kvůli vysokému počtu nemocných na celorepublikovém semaforu do červené barvy, budou uzavřeny střední školy. „Již v minulém školním roce takto žáci přišli o čtyři měsíce odborné praxe bez náhrady. Podle dosud navržených pravidel pro uzavírání škol je zřejmé, že se situace bude opakovat. Praktické dovednosti, které žáci v praxi získávají, přitom mnohdy není možné předávat žádným jiným způsobem,“ vysvětluje Zuzana Terry ze Střední školy letecké a výpočetní techniky v Odolené Vodě. 

Učitelé z Učitelské platformy proto navrhují, aby ministři zdravotnictví školství vytvořili pravidla, podle kterých bude možné praktickou výuku na středních odborných školách a učilištích zachovat. Může se jednat o početně uzavřené skupiny žáků či realizovatelný časový harmonogram. „Podobnou výjimku pro praktický výcvik již v současnosti mají vysoké školy, mělo by tedy být možné, aby ji získaly i střední odborné školy a odborná učiliště,“ uvádí Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy.  

Kontakt:
Petra Mazancová,předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.