Otevřený dopis: Zveřejněte podmínky, za kterých zavřete školy

Vážený pane Babiši, vážený pane Vojtěchu, vážená paní Rážová,

vzhledem k aktuální epidemické situaci vás žádáme, abyste v rámci zaváděných opatření proti šíření pandemie koronaviru připravili a zveřejnili jasná a transparentní pravidla, ze kterých bude všem aktérům ve vzdělávání jasné, za jakých podmínek dojde v daném místě k rozhodnutí o uzavření škol.

Současná pravidla vycházející z celorepublikového semaforu jsou nejasná a nedostatečná.

Podle názoru řady odborníků je možné sestavit jasnou vícekriteriální hranici, po jejímž překročení je možné školy automaticky uzavírat (např. týdenní nárůst počtu nakažených v místě, věkové skupiny šíření, koncentrace ohnisek apod.). Žádná z těchto kritérií však v tuto chvíli pro školy a uživatele jejich služeb nejsou transparentně popsána.

Ředitelé škol jsou vysocí manažeři institucí, ve kterých jsou mnohdy zaměstnány desítky osob a do nichž dochází stovky dětí, jejichž školní docházka či nedocházka ovlivňuje životy a zaměstnání stovek rodičů. Ti potřebují být na tuto situaci připraveni s dostatečným předstihem, aby mohli včas a jasně o možném uzavření školy informovat své zaměstnance, žáky i jejich rodiče. 

Transparentní kritéria a předem odhadnutelná opatření napomohou nejen školám. Určitě je ocení i provozovatelé restaurací, obchodů, divadel a dalších míst, kde se sdružuje velké množství lidí. Žádáme vás proto, abyste kritéria pro další opatření omezující pohyb a sdružování neprodleně představili. 

Děkujeme, učitelé a ředitelé sdružení v Učitelské platformě.

Kontakt:
Michal Kaderka, člen vedení Učitelské platformy

tel.: 777 879 481
e-mail: michal.kaderka@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.