Učitelé: Návrat všech dětí od června vítáme, ale za současných podmínek je znovuotevření škol nereálné

Učitelé sdružení v Učitelské platformě vítají návrat života společnosti do normálu a chápou, že se tomu musí přizpůsobit i školy.

Učitelé sdružení v Učitelské platformě vítají návrat života společnosti do normálu a chápou, že se tomu musí přizpůsobit i školy. Podle současných manuálů je ovšem znovuotevření škol i pro druhostupňové žáky zcela nerealizovatelné. Pokud vláda i ministerstvo školství zvažuje návrat žáků do škol, musí se zrušit povinné rozestupy, maximální počet dětí ve skupině, omezení střídání učitelů i distanční výuka.

V současné době se školy připravují na návrat žáků prvního stupně a udržení distanční výuky pro žáky, kteří do školy docházet nebudou. Pro velkou část škol je situace obtížně řešitelná, ale zvládnutelná. Menší školy jen s prvním stupněm a mateřskou školou řešení stále hledají. Není jednoduché zajistit neměnnost skupin i vyučujících a zároveň učitele, kteří přijdou do školy kvůli prvnímu stupni či deváťákům, ještě nezatěžovat distanční výukou.

Dokážeme otevřít školy pro všechny, ale za podmínky, že se zruší rozestupy, skupiny po patnácti žácích a distanční výuka,” říká Václav Nádvorník, který je zástupcem ředitele v pražské základní škole Londýnská. Ředitel základní školy v Čelákovicích Jiří Kyliánek k tomu dodává: “Za stávajících podmínek nejsme schopni zajistit výuku pro stovky žáků prvního i druhého stupně ve škole a zároveň z domova. Podle ministerského manuálu máme navíc prioritně připravovat deváťáky k přijímačkám. Na to nemáme personální ani prostorové kapacity.”

Situace by byla problematická i na osmiletých gymnáziích. Tam by se musela vedle zajištění výuky pro nižší stupeň řešit i organizace přijímacího řízení a maturitních zkoušek, což je období personálně náročné i za normálních okolností. Za velký problém považují učitelé i způsob, jak se o jednotlivých plánech otevírání škol ředitelé i učitelé dozvídají.

Vyzýváme členy vlády, krizového štábu i ministra školství, aby zásadní informace nejdříve sdělovali školám. Jakákoliv mediální či kuloární sdělení pak způsobují pro školy enormní zátěž v situaci, kdy je o plánovaných změnách neinformuje MŠMT, ale média. Ředitelé a učitelé pak musí odpovídat stovkám žáků, studentů i rodičů. Navíc tak vzniká prostor pro nežádoucí spekulace,” doplňuje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele