Učitelé k návrhu k letošnímu uzavření známek: Je třeba zabránit pětkám, žáci za letošní situaci nemohou

Tisková zpráva - dekorace pozadí

Učitelé sdružení v Učitelské platformě reagují na návrhy ministerstva školství, jak letos v červnu uzavřít známky. Podle ministerstva by se měly známky určit za období únor a březen, což podle učitelů není reálné, protože celkové hodnocení šesti týdnů výuky nedává smysl. Návrh vyhlášky umožňuje i zohlednit výuku na dálku, podle učitelů však může docházet k trestání za neaktivitu, spíše než k hodnocení, v čem se žáci v tomto období rozvinuli a v čem se naopak mohou zlepšovat. Učitelé i tak považují současnou situaci za příležitost odstartovat obsáhlejší debatu o změnách hodnocení na českých školách.

Výuka je v tuto chvíli omezená a roztříštěná, klesla její efektivita a úspěšnost žáků víc než kdy jindy závisí na jejich socioekonomickém zázemí. Podmínky dětí jsou různé, ať už domácí, nebo vycházející z různých přístupů učitelů k výuce na dálku. Sumativní hodnocení známkami proto v tuto chvíli bude ještě mnohem méně porovnatelné než dříve. Nelze dodržet současné klasifikační řády z dob před mimořádnými opatřeními. Ministerstvo školství proto zveřejnilo návrh vyhlášky ke klasifikaci pro letošní školní rok. Navrhuje v ní mimo jiné, aby školy v důsledku mimořádné situace uzavřely známky především na základě výsledků z období před uzavřením škol. Učitelé mohou při hodnocení přihlédnout i k období výuky na dálku, pokud zohlední rozdílné podmínky žáků. “Období distančního vzdělávání by nemělo být hodnoceno klasickým metrem v podobě známek. Navíc hrozí, že nejednoznačná kritéria a široká škála možností využitelných pro hodnocení může být využita jako trest pro žáky, kteří podle pohledu učitelů nereagovali adekvátně na jimi zadávané úkoly na dálku,” vysvětluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Je potřeba zabránit nedostatečným, které nejsou ani tak hodnocením, jako snahou omezit další postup žáka vzdělávacím systémem. To je v tuto chvíli nemyslitelné, protože současná situace je zásahem vyšší moci a žáci za ni nemohou. Podle Petry Mazancové by měla být pro zvláštní případy ponechána možnost neklasifikace a vyhláška by měla lépe specifikovat, jak se postavit k podmínkám přezkoušení a dohnání učiva po ukončení krize.

Učitelé z Učitelské platformy souhlasí i s tím, aby se vysvědčení za toto pololetí nepočítalo do přijímacích zkoušek na střední školy. Stejně tak souhlasí s tím, aby všichni žáci posledních ročníků středních škol prospěli a byli připuštěni k maturitní zkoušce. “To, že letošní vysvědčení nebude v příštím školním roce součástí přijímacího řízení, je však zatím uvedeno jen v důvodové zprávě. Toto opatření by mělo být součástí samotné vyhlášky, aby mělo jistou váhu,” doplňuje Petra Mazancová.

Současná zkušenost – pedagogů, ale i žáků a rodičů – se změnami ve výuce i jejím hodnocením by přitom podle učitelů z Učitelské platformy mohla být dobrým začátkem pro odstartování rozsáhlejší debaty a možných následných změnách podoby a cílů hodnocení na všech českých školách. “Známky nepřiměřeně přeceňujeme a nevyužíváme hodnocení jako konkrétní popisnou zpětnou vazbu. Význam závěrečného hodnocení, obzvlášť v podobě známek i jako podklad pro rozhodování o přijetí na další stupně škol, by se měl v nejbližších letech snižovat. Taková změna v postojích se však nedá nařídit, ani nejde udělat skokově, k té je třeba dojít samostatně,” říká ředitel základní školy v Chrašticích Karel Derfl, podle kterého současná situace dává velkou šanci na zrychlení cesty ke změně ve vnímání hodnocení.

Svou zkušenost s postupným opouštěním známkování popisuje i Klára Koubská, ředitelka základní školy SMART v Roudnici nad Labem: “Moje zkušenost ukazuje, že novinky, které rodiče ani učitelé podrobně neznají, je třeba perfektně vyargumentovat, metodicky podložit a poté pevně trvat na jejich zavedení. Dva měsíce jsem měla obden schůzky s rodiči, učitelé absolvovali tři interní školení a nyní systém funguje dobře.”

Podle učitelů z Učitelské platformy může být při finálním dokončení této vyhlášky inspirativní sledovat i návrhy k hodnocení, které pro toto pololetí představil čerstvě jmenovaný ministr školství na Slovensku. Jsou v lecčems podobné, v některých oblastech jdou však ještě dál. V prvních třídách základních škol musí být například letošní závěrečné hodnocení tvořeno pouze formou slovního hodnocení. Výkony žáků na Slovensku také letos nemohou být ze žádného předmětu hodnoceny jako nedostatečné. Pedagogická rada může maximálně navrhnout přezkoušení těch, kteří neplnili zadanou práci v tomto pololetí a byli hodnoceni stupněm nedostatečný i v prvním pololetí školního roku. Dle slovenského ministra školství se také po obnovení vyučování ve školách nesmí realizovavat písemné a ústní zkoušení nejméně tři týdny od nástupu žáků do školy, aby bylo zabráněno hromadnému nahánění chybějících známek.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele