Učitelé: Plán návratu dětí do škol by měl být nejprve projednán s učiteli

Podle pedagogů sdružených v Učitelské platformě se řeší návrat žáků do škol chaoticky. Kroky ministerstva školství se musí odvíjet .....

Podle pedagogů sdružených v Učitelské platformě se řeší návrat žáků do škol chaoticky. Kroky ministerstva školství se musí odvíjet od kroků ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí krizového týmu. Jednotlivé návrhy od členů vlády i krizového štábu však nejsou promyšlené a zcela postrádají znalost školní reality. 

V posledních dnech zaznělo z různých stran několik nových návrhů vztahujících se k možnému návratu žáků do škol. Nejprve uvedl předseda vlády, že děti by se po návratu do škol měly držet minimálně v metrových odstupech. Poté jsme z úst náměstka ministra zdravotnictví slyšeli o povinném nošení roušek ve školách. Objevuje se i řada různých termínů, kdy by se děti mohly do škol vracet. Není stále zřejmé, zda se tak bude dít postupně nebo pro všechny druhy škol najednou.

„Jsme udiveni počtem různých návrhů a jejich rozmanitostí, které se týkají znovuotevření škol. Problematické je, že tyto návrhy se k pedagogům i rodičům dostávají od různých osob, nejčastěji jako součást rozhovorů pro média, nikoli uceleně a jednotně z jednoho místa,” sděluje Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. Podle ní jsou tyto zprávy pro učitele i pro řadu rodičů ve finále spíše matoucí.

V současné neklidné situaci především chybí plán s konkrétními termíny postupných kroků, které musí být realizovány před návratem dětí i učitelů do škol. Diskuse o konkrétnostech, která se nyní objevuje v médiích, se z tohoto pohledu jeví jako předčasná.

K dojmu chaotičnosti a nekoncepčnosti příspívá i skutečnost, že mnohé návrhy nezískávají ani podporu ministra školství. „Vyzýváme vedoucí představitele současné vlády i členy Ústředního krizového štábu, aby zvažovaná opatření pro školy mnohem podrobněji konzultovali s ministrem školství i s odbornou veřejností. Konkrétní návrhy týkající se školství, návratu žáků a pedagogů do škol by se měly objevit v médiích a ve veřejném prostoru vždy až po předchozí konzultaci s ministrem Robertem Plagou. Současná změť různých návrhů a plánů, které jsou posléze ministrem školství vyvráceny, už tak složitou situaci ještě více komplikuje,“ navrhuje Jaroslav Jirásko, ředitel Základní školy v Lázních Bělohrad.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
Email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele