Učitelé poslancům: Nechte žákům dva pokusy v přijímacích zkouškách na střední školy

Učitelé sdružení ve spolku Učitelská platforma upozorňují na to, že návrh na mimořádné zrušení druhého pokusu pro letošní přijímací zkoušky na střední školy znevýhodní některé žáky a může přispět k dalšímu rozevírání nůžek ve společnosti mezi dětmi z lépe a hůře situovaných rodin.

Ministerstvo školství předložilo v pondělí návrhy, jak řešit největší současné problémy způsobené epidemií nového koronaviru a dočasným uzavřením škol v České republice. Jedním z nich je i návrh na to, aby se přijímací zkoušky na střední školy odehrály v odloženém termínu a na místo obvyklých dvou termínů pouze v jediném termínu. Žáci by tak přišli o možnost absolvovat dva pokusy přijímacích zkoušek na střední školy.

“Ač chápeme závažnost stávající situace i potřebu mimořádných opatření pro její řešení, pokládáme zrovna tento návrh za nevhodný. Žáky hlásící se na střední školy dostane do velmi stresující situace, kdy se o jejich budoucnosti a dalším směřování pro příštích několik let, možná i pro velkou část života má rozhodnout během několika hodin. Jde o tak zásadní okamžik v životě mladých lidí, že bychom jim pro něj měli ponechat možnost minimálně dvou pokusů,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Připomíná i to, že pro řadu žáků, především těch, kteří neměli možnost se zapojit do předchozí dlouhodobé přípravy nebo zkoušek nanečisto, je první pokus zcela novou situací, se kterou se mnozí setkávají poprvé v životě. Při opakovaném pokusu si mnohdy mnohem lépe rozvrhnou čas, opadne jejich prvotní nervozita a dosahují mnohem lepších výsledků.

“Toto opatření může ve svém důsledku vést k ještě většímu rozevírání nůžek ve společnosti mezi dětmi z bohatších a lépe situovaných rodin, které svým dětem mohou zajistit kvalitní přípravu včetně testů nanečisto, a dětmi z chudší rodin. Tedy k přesnému opaku toho, o co ministerstvo školství dlouhodobě usiluje,” dodává Mazancová.

O návrzích dnes jednali členové školského výboru Poslanecké sněmovny. Předložené pozměňovací návrhy, které by umožnila zachování dvou pokusů pro přijímací zkoušky na střední školy však členové výboru zamítli.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
Email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele