Učitelé poslancům: Nechte žákům dva pokusy v přijímacích zkouškách na střední školy

Tisková zpráva - dekorace pozadí

Učitelé sdružení ve spolku Učitelská platforma upozorňují na to, že návrh na mimořádné zrušení druhého pokusu pro letošní přijímací zkoušky na střední školy znevýhodní některé žáky a může přispět k dalšímu rozevírání nůžek ve společnosti mezi dětmi z lépe a hůře situovaných rodin.

Ministerstvo školství předložilo v pondělí návrhy, jak řešit největší současné problémy způsobené epidemií nového koronaviru a dočasným uzavřením škol v České republice. Jedním z nich je i návrh na to, aby se přijímací zkoušky na střední školy odehrály v odloženém termínu a na místo obvyklých dvou termínů pouze v jediném termínu. Žáci by tak přišli o možnost absolvovat dva pokusy přijímacích zkoušek na střední školy.

“Ač chápeme závažnost stávající situace i potřebu mimořádných opatření pro její řešení, pokládáme zrovna tento návrh za nevhodný. Žáky hlásící se na střední školy dostane do velmi stresující situace, kdy se o jejich budoucnosti a dalším směřování pro příštích několik let, možná i pro velkou část života má rozhodnout během několika hodin. Jde o tak zásadní okamžik v životě mladých lidí, že bychom jim pro něj měli ponechat možnost minimálně dvou pokusů,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Připomíná i to, že pro řadu žáků, především těch, kteří neměli možnost se zapojit do předchozí dlouhodobé přípravy nebo zkoušek nanečisto, je první pokus zcela novou situací, se kterou se mnozí setkávají poprvé v životě. Při opakovaném pokusu si mnohdy mnohem lépe rozvrhnou čas, opadne jejich prvotní nervozita a dosahují mnohem lepších výsledků.

“Toto opatření může ve svém důsledku vést k ještě většímu rozevírání nůžek ve společnosti mezi dětmi z bohatších a lépe situovaných rodin, které svým dětem mohou zajistit kvalitní přípravu včetně testů nanečisto, a dětmi z chudší rodin. Tedy k přesnému opaku toho, o co ministerstvo školství dlouhodobě usiluje,” dodává Mazancová.

O návrzích dnes jednali členové školského výboru Poslanecké sněmovny. Předložené pozměňovací návrhy, které by umožnila zachování dvou pokusů pro přijímací zkoušky na střední školy však členové výboru zamítli.

Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
Email: info@ucitelskaplatforma.cz
web: www.ucitelskaplatforma.cz
Twitter: https://twitter.com/ucitele
FB: https://www.facebook.com/ucitele